Karlovac - grad s mnogo parkova

U jedinom službenom karlovačkom Perivoju - Vrbanićevu kraj Korane posađena su 4 nova stabla. Tako su obilježili Međunarodni dan parkova i biološke raznolikosti.

Mir i tišina u Vrbanićevu perivoju, najstarijem karlovačkom parku iz 1896. godine. Spomenik je to parkovne arhitekture, mjesto gdje možete vidjeti najviše ili najstarije stablo u gradu.

- Želimo zaista da ovaj prostor bude ne samo lijep, nego da se koristi i u sportske i rekreacijske svrhe, pa naravno i u odgojne i obrazovne, rekla je Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana Karlovačke županije.

Jer za svako stablo ovdje postoji detaljan opis. Omiljeno je to sastajalište i ptica. Prije nekoliko godina postavljene su i kućice za šišmiše.

I 2 nova javora i divlja kestena od danas u perivoju imaju svoj novi dom. U gradu se trude saditi nove drvorede, obogaćivati postojeće parkove ne bi li Karlovac zadržao epitet "grad parkova".

- Parkovi su osim kulturne i prirodne baštine definitivno turistički potencijal, našeg grada, rekao je karlovački gradonačelnik Damir Mandić.

Je li Karlovac grad s mnogo parkova ili je sve zapravo jedan veliki park s gradom unutar njega? Teško je reći ako znamo da su parkovi na čak 150.000 četvornih metara površine cijeloga grada. Toliko potrebno u današnje vrijeme;  kada tražite osamu i - odmor za sva čula.