Koliko kruzeri utječu na morski sustavi Gruža

Zbog obustave većine djelatnosti radi pandemije, pa tako i uplovljavanja kruzera, znanstvenici Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku dobili su jedinstvenu priliku za istraživanje stanja u okolišu šireg akvatorija Luke Dubrovnik. To je tek početak njihova rada, a nastavit će se kad se brodski promet zahukta.

Dok nema većeg brodskog prometa, važno je početi istraživati. Prikupljeni podaci ponudit će nove spoznaje o stanju morskog sustava Gruškog zaljeva, a koristit će se, nadaju se, i u planovima budućeg upravljanja i održivog razvoja dubrovačke luke.

- Gruški zaljev je svakako pod velikim pritiskom i prometa i ljudi koji žive i obitavaju u području i okolici. Svaka ljudska djelatnost ostavlja neki trag, a ovdje gdje je više rada, gdje je više prometa, gdje je više nekih gospodarskih aktivnosti - naravno da je taj trag veći, kazala je dr. sc. Ana Bratoš Cetinić, izvanredna profesorica Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

- Imali smo zadnjih godina brojna pitanja na koji način kruzeri utječu, ne može se to odgovoriti bez da se istraži, rekao je dr. sc. Josip Mikuš, izvanredni profesor Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku.

Dobro je najprije prikupiti podatke u vrijeme kad nema prometa, kad ne uplovljavaju kruzeri, a zatim uzeti one kad je njihov promet u luci intenzivan i vidjeti što se mijenja.

- Pratit ćemo niz čimbenika. Očekujemo da će biti većih koncentracija teških metala, jer je to zabilježeno u drugim lukama u kojima su provedena istraživanja da upravo brodski promet utječe na povećanu koncentraciju teških metala, a uz to ćemo pratiti, to jest usporedit ćemo današnje stanje  planktonskih zajednica s onim koje su zabilježene prije 30 i više godina, rekla je pročelnica Odjela za primijenjenu ekologiju Sveučilišta u Dubrovniku dr. sc. Marijana Pečarević.

Kad kruzeri opet počnu uplovljavati u luku - ponovit će postupke i otkriti promjene, a na osnovu njih i saznati koliki je i koliko štetan utjecaj kruzera na stanje morskog sustava Gruškog zaljeva.