Dan je rijeke Save, jedne od najkompleksnijih rijeka u Europi

Dan je rijeke Save. Obilježava se prvog dana lipnja, a u svim zemljama njezina sliva pozornost se želi usmjeriti na njezinu veliku ekološku vrijednost, gospodarski potencijal i promicanje riječnog turizma.

Jedna je od najzanimljivijih i najkompleksnijih rijeka u Europi - duž njezina toka od 926 kilometara nalazi se niz različitih riječnih staništa, a u nju se ulijevaju vode iz gotovo 250 pritoka.

- I ono što je zanimljivo, ona je jako raznolika od njezina izvora do ušća. U Sloveniji je ona krška, dosta uska rijeka, dok je na ušću u Dunav široka gotovo 200 metara, objašnjava Luka Basrek, voditelj projekata Javne ustanove Zeleni prsten Zagrebačke županije.

No prostor uz Savu, kažu, trebao bi se bolje iskoristiti - treba ga oplemeniti za rekreaciju i turizam, ljudima pružiti priliku da osjete život uz rijeku.

- Vraća se pomalo život uz Savu, svi još imaju averziju na Savu jer nekada je bila jako zagađena i smrdjela je, ali sve više i više ljudi dolazi na Savu, pogotovo gdje su dobri prilazi vodi, gdje se može doći do vode, čak ima i kupanja tu kod nas na Savi, kaže Branko Galenić - Žuti, predsjednik Udruge Savski lađari.


Da se na ovoj rijeci ima što vidjeti, najbolje znaju Savski lađari koji svake godine iz Rugvice kreću na put dug gotovo 250 kilometara sve do Davora. Kažu - Sava je sve čišća, a o tome svjedoči njezina velika bioraznolikost.

- Trebalo bi više tu obalu urediti, više se posvetiti tome da ljudi mogu doći do vode, da mogu doći svojim čamcima, da se mogu spustiti i da mogu uživati u rijeci Savi, kaže Galenić.

U Javnoj ustanovi Zeleni prsten provode europske projekte očuvanja rijeke Save - surađuju s lokalnim stanovništvom, zalažu se za njezino očuvanje i bolje upravljanje.

- Bitna je i kao ekosustav, bitna je i zato što nam donosi pitku vodu. Zapravo cijeli Zagreb ovisi o toj vodi koju Sava donosi. Bitna je i u gospodarskom smislu, u kulturološkom smislu i na mnogo drugih načina, ističe Basrek.

Iako cijelim svojim tokom nije plovna, rijeka Sava iznimno je vrijedna za sve zemlje kojima protječe.