Osnovana nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara

Na inicijativu udruga, saveza udruga i platformi koje u desetak hrvatskih gradova upravljaju postojećim društveno-kulturnim centrima osnovana je nacionalna Mreža društveno-kulturnih centara (DKC-HR).

- Osnivanje formalne nacionalne mreže nastavlja se na višegodišnje procese razvoja društveno-kulturnih centara i polazi iz potrebe za njihovim jačanjem, zajedničkim nastupanjem prema poboljšanju zakonodavnog okvira za njih te povećanjem vidljivosti modela civilno-javnog partnerstva i sudioničkog upravljanja u javnosti, priopćeno je.

Kako se dodaje, Mreža će zagovarati javnu politiku za održivu infrastrukturu društveno-kulturnih djelatnosti temeljenu na sudioničkom upravljanju i civilno-javnom partnerstvu te pružati podršku postojećim centrima i lokalnim inicijativama kroz prijenos znanja i iskustava.

Osnivači su Art radionica Lazareti, Dubrovnik, Forum udruga nezavisne kulture - FUNK, Koprivnica, Platforma Doma mladih Split, Split, Platforma Hvar, Hvar, Savez udruga Kaoperativa, Karlovac, Savez udruga Klubtura, Zagreb, Savez udruga Molekula, Rijeka, Savez udruga Operacija Grad, Zagreb, Savez udruga Rojca, Pula.

Na osnivačkoj za predsjednicu Mreže odabrana je Mirela Travar (SU Operacija Grad).