21. lipnja 1849. - Rođen Vjekoslav Klaić

Na današnji dan 1849. godine u Garčinu (pokraj Slavonskoga Broda) rođen je Vjekoslav Klaić, književnik, glazbeni kritičar i sveučilišni profesor.

Klaić je rođen u učiteljskoj obitelji. Budući da mu je majka bila Njemica, odgajan je u njemačkome duhu i jeziku. Školovao se u Varaždinu i Zagrebu, a književnost i glazba u sjemeništu više su ga zanimali od povijesti. Skladanjem se bavio usputno, no kontinuirano od najranijih gimnazijskih dana. U Beču je studirao povijest i zemljopis, a poslije završenoga studija, više od pedeset godina službovao je kao profesor, u početku gimnazijski, a od 1893. počinje predavati opću povijest na Zagrebačkome sveučilištu. Uz manje prekide ostaje na katedri do 1922., kada je umirovljen.

Godine 1896. postaje redoviti član tadašnje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti, a bio je i počasni doktor Praškoga sveučilišta i vanjski član Češke akademije znanosti. Surađivao je u pravaškom tjedniku Hrvatska lipa, bio je dugogodišnji urednik Vienca (1882.-1889.), te osnivač nekoliko orkestra i dirigent orkestra Hrvatskog sokola. Godine 1892. pokrenuo je i uređivao glazbeni časopis Gusle. Pisao je pripovijetke i političke članke.

Monumentalno historiografsko djelo Povijest Hrvata u pet knjiga (od 1899. do 1911.) nije uspio završiti. Ocjenjujući njegov ovaj rad, drugi veliki hrvatski povjesničar, Ferdo Šišić (1914.) ističe: Izradbom, naučnom metodom i opširnošću Klaićevo djelo nadilazi sva dosadašnja djela te vrste u našoj historiografiji. Jaroslav Šidak navodi pak sljedeće: Uza sve nedostatke, Klaićevo djelo ostaje u prikazu XV. i XVI. stoljeća po obilju svojih podataka do danas nepremašeno.

Umro je u Zagrebu 1. srpnja 1928. Poslije njegove smrti imenovana je po njemu Klaićeva ulica u Zagrebu.

Važnija djela: Povijest Hrvata, Slavonija od X-XII vijeka, Prirodni zemljopis Hrvatske, Povijest Bosne, Pripovijesti iz hrvatske povijesti, Bribirski knezovi, Krčki knezovi Frankopani, Život i djela Pavla Rittera Vitezovića i dr.