‘Djetinjstvo na čekanju’- o našim najmlađima u izolaciji

Kako su stresno doba socijalne izolacije proživljavali naši najmlađi istražuje projekt ‘Djetinjstvo na čekanju’, u organizaciji Cirkorame, koji je djeci u dobi od 3 do 18 godina omogućio da likovno odgovore na problem i pošalju svoje poruke vršnjacima i ostalim građanima.

Šezdesetak radova spojeno je u animaciju na Youtubeu, a nekoliko ih je postavljeno i na jumbo-plakate na zagrebačkim ulicama.- Billboarde po gradu smo postavili prvenstveno zbog toga što smo htjeli napraviti uličnu izložbu onoga što su nam djeca slala, napominje Jadranka Žinić Mijatović, autorica projekta ‘Djetinjstvo na čekanju’.

Autorica projekta dodaje da djeca nemaju svoj glas u medijima: Zato smo došli na ideju da im pružimo priliku da u improviziranom medijskom prostoru oni izraze svoje želje, kaže Žinić Mijatović.