Moberi - prva sveobuhvatna knjiga o mobingu na radnom mjestu

Blaženka Rogan menadžerica je ljudskih potencijala koju je teško iskustvo na radnom mjestu motiviralo da još jednom upiše fakultet. Svoje je magistarsko istraživanje pretočila je u knjigu "Moberi: psihopati i sociopati na radnome mjestu", koja je iz tiska izašla ovih dana. O njoj je govorila je u emisiji Dobro jutro Hrvatska.

- To znači zlostavljanje. Loš, zao, pokvaren, tu je korijen te riječi. I mobing se odnosi isključivo na zlostavljanje na radnom mjestu. Učestalo je to psihičko zlostavljanje. Vrlo rijetko fizičko. A razni su oblici. I mobing je vrlo često povezan s diskriminacijom.

- Ova knjiga nastala je u nastavku mog završnog magistarskog rada na međunarodnom sveučilištu koje je nosilo naslov Štete od mobinga za korporativnu i individualnu sigurnost gdje sam dokazala 5 hipoteza. Od kojih je glavna, koju bih izdvojila, da mobing ubija. U tom svom završnom radu pozvala sam se na više od 300 autora iz cijelog svijeta koji su govorili iz raznih aspekata štetnosti mobinga. Od psihologa, sociologa, ekonomista. Svi koji su dobili u ruke moj završni rad, predložili su mi da napišem knjigu i da bude dostupna široj javnosti. Nakon što se već 20 godina bavim ovom temom uzela sam si za slobodu da napišem ovu knjigu u formi udžbenika kako bih osvjestila strahote mobinga koje se događaju na radnim mjestima, a pogotovo zato što mi nemamo zakon o mobingu i nikako se ne mogu pomiriti s tim da su građani, radnici koji su izloženi mobingu, građani trećeg reda. Apsolutno su nezaštićeni, istaknula je.

Rekla je da je žrtva mobinga dugi niz godina, ali s obzirom da vodi spor, ne može o tome govoriti.

Poručila je da mobingirani ljudi ni slučajno ne smiju odustati, dići ruke i maknuti se iz tog otrovnog okruženja.

- Pravilo je da su uvijek mobingirani najbolji, najkvalitetniji i najvrijedniji radnici. Užasno je da se takvi radnici eliminiraju s radnih mjesta, a oni drugi napreduju i dolaze čak i na pozicije.

Blaženka Rogan u dosadašnjem je radnom vijeku stekla zvanje magistre integralne sigurnosti, magistre međunarodnih odnosa i diplomacije, trenerice za poslovne procese i mirenje te menadžerice ljudskih potencijala. Sukladno svojim kompetencijama danas uspješno provodi sudska vještačenja i vodi postupke mirenja u individualnim i kolektivnim radnim sporovima. Članica je Odbora za rad i mirovinski sustav, Povjerenstva za ravnopravnost spolova grada Zagreba te dopredsjednica Udruge Mobing Stop.

Od 2001. godine do danas održala je mnogobrojna predavanja na temu korporativnog upravljanja, društveno odgovornog poslovanja, važnosti korporativne kulture, uloge povjerenika za zaštitu dostojanstva radnika, mirenja, mobinga, zaštite na radu. U razdoblju od 2008. do 2011. godine provodila je u organizaciji Vlade RH usavršavanja za miritelje u županijama.
Dosad je objavila niz stručnih i znanstvenih radova u zbornicima domaćih i međunarodnih skupova i konferencija te u časopisima s temama mobinga, menadžmenta, važnosti službe ljudskih potencijala, zaštite dostojanstva radnika, stresa na radnome mjestu, mirenja, integralne sigurnosti i zaštite na radu.

Za svoj je rad dobila raznovrsne zahvalnice među kojima su i dvije zahvalnice Grada Zagreba te priznanja i nagrade, a među njima ima i međunarodnih.