Obnova kamenih kućica na Marjanu

Uskoro počinje obnova tradicijskih kućica na splitskom Marjanu. Kamenih pojata koje su u Dalmaciji građene uz polja, a služile su za spremanje oruđa te sklanjanje ljudi i životinja od nevremena. Na Marjanu ih je sedam, a njihova obnova stajat će oko 700.000 kuna bez PDV-a. Ovih dana počeo je postupak javne nabave za radove.

Padine Marjana nekada su resili vinogradi, maslinici, voćnjaci i pašnjaci. Sedam kamenih kućica koje čekaju skoru obnovu, svjedoci su tih vremena. Uglavnom su trošne i urušene. Neke su do sada djelomično sanirane, ali na način koji ne pokazuje njihovu pravu vrijednost i puninu ljepote.

- Naš cilj je da kroz ovaj projekt kućice obnovimo na tradicionalan način i da one u stvari budu simbol kulturne baštine grada Splita i tradicije naših težaka, kazala je Radojka Tomašević, pročelnica Stručne službe za međunarodne i EU projekte.

Sanirat će se kameni zidovi i krovišta kućica, postojeće fuge će se očistiti, a gdje je potrebno - stavit će se nove.

- Svaka kućica bit će posebno tematski obrađena, neke kućice se nalaze i na pješačkim stazama koje će također biti obnovljene s informacijama o pješačkim stazama, bit će i informacije o kućicama - uvijek s ciljem da educiramo javnost, naročito djecu, o tradicijama koje su se kroz Marjan provodile, rekao je Vice Kegalj, savjetnik u projektu.

Obnova pojata dio je oko 26 milijuna kuna vrijednog projekta "Marjan 2020. - brdo prošlosti, oaza budućnosti", koji obuhvaća izgradnju niza sportskih i kulturnih te obnovu postojećih sadržaja.