VIDEO: Šest stotina mrtvih periski na jednom mjestu

Periska - najveća je mediteranska školjka kojoj prijeti izumiranje u cijelom Sredozemlju, a u kritičnom je stanju i u našem Jadranu. Ministarstvo zaštite okoliša pozvalo je sve koji opaze periske da dojave lokaciju i pošalju fotografiju, bez obzira na to je li riječ o živim ili uginulim jedinkama.

Snimke podmorja u blizini rezervata Pantan kod Trogira prikazuju - groblje školjaka: na jednome mjestu čak 600 uginulih periski!

- Sada smo se uvjerili da je pomor, a možemo skoro govoriti o kompletnom pomoru iako smo našli nekolicinu živih jedinki, zapravo četiri žive jedinke od kojih su dvije u jako lošem stanju jer se jako sporo zatvaraju, kaže oceanografkinja Jelena Kurtović Mrčelić, JU More i krš.

Pomor je na cijelom Jadranu, od juga do sjevera. Znanost sa svih strana "udara kontru" parazitu, bakteriji i nepoznatim uzročnicima ove katastrofe.

Uz pomoć europskog novca Javna ustanova More i krš uz omišku je obalu postavila kolektore za prikupljanje mlađi periske. Što se uhvatilo u mrežama, znat ćemo u listopadu. Ojačali su i aplikaciju za dojavu staništa živih i mrtvih periski, dijele naljepnice domaćima i gostima.

Više doznajte u videozapisu.