Zadarski se bedemi uređuju i tijekom turističke sezone

Radovi na uređenju zadarskih bedema počeli su sredinom rujna prošle godine. Kada završe, nekad prometna ulica na Poluotoku postat će šetnica. Radovi nisu zaustavljeni ni tijekom sezone kako bi sve bilo gotovo u zadanom roku.

D
avor Jurlina cijeli život živi ovdje, u ulici Bedemi zadarskih pobuna. Ideja da Muraj postane šetnica - oduševila ga je.

- Ali nisam zadovoljan tempom radova. Spori su, bučni, prljavi, nisu transparentni#nitko stanarima nije rekao što rade, kako rade, poručio je.

A radovi su se itakako zahuhtali. Radi se paralelno na svim dijelovima bedema. Obrisi šetnice, dugi 750 metara, već se vide.

 -Završni dijelovi bedema uključuju radove koji su već obavljeni u središnjm idjelu: podignut je asfalt, nakon toga ideu instalacije kanalizacija, voda, struja sve ostalo nakon čega će se pristuputi betoniranju, kao što jje središnji  dio izbetoniran, rekao je pročelnik za EU fondove Grad Zadar Šime Erlić.

Nakon toga slijedi uređenje hortikulture, rasvjete ali i onih posebnih sadržaja zbog kojih će Zadrani i gosti rado šetati ovim dijelom Poluotoka.

- Ja vjerujem da će do  kraja rujna biti bedemi dobiti završne konture, a onda do kraja godine kaa se budu uklanjali nedodtaci, da ćemo do kraja godine  imati bedem infrastrukturno završen, dodao je Erlić.

Bez zaštitne ograde nije se moglo. Postojeće rješenje kompromis je između sigurnosti i izgleda.

- Naprosto je bilo neprihvatljivo da na nekim dijelovima bedema imamo  visinu zida od 30, 40 cm, znači do koljena , a da je visina s koje se može pasti 10, 15 metara, kazao je pročelnik za EU fondove Grad Zadar.

Radovi vrijede 23 milijuna 700 tisuća kuna bez PDV-a. 85 posto iz europskih je fondova, a preostali iznos osigurao je Grad Zadar.