Zadarskoj sfingi vraća se stari sjaj

Početkom prošlog stoljeća svestrani Zadranin Giovanni Smirich za voljenu je suprugu u perivoju obiteljske vile dao je sagraditi sfingu. Zahvaljujući europskim fondovima, došlo je vrijeme da joj se vrati stari sjaj. Zbog statusa zaštićenog kulturnog dobra u istraživanja su uključeni arheolozi sa zadarskog Sveučilišta.

19. stoljeće kao vrijeme romantizma vrlo je karakteristično po temama i motivima iz tada novootkrivenih umjetnosti orijentalnih i egzotičnih krajeva. Sasvim je uobičajen interes za daleke zemlje i minule povijesne epohe.

- Za samu Sfingu znamo da je najvjerojatnije građena po uzoru na male sfinge, ali prave egipatske sfinge koje se nalaze na Peristilu u Splitu. Isto tako znamo da je Smirich kao crtač pripremio radove za jedno izdanje, koje je izdano 1880-tih godina, na temu Dioklecijan. Moguće je da tu počinje nekakvo zanimanje profesora Giovannija Smiricha za egipatske sfinge, tumači Zrinka Brkan Klarin, komunikacijska menađerica projekta RECOLOR.

Više u prilogu: