U Slunju visećim mostom od Starog grada do Rastoka

Izdana je građevinska dozvola za uređenje Staroga grada Slunja. Na temelju toga, u gradu se nadaju i taj objekt uskoro staviti u turističke svrhe. Stari grad planiraju povezati s Rastokama u kojima se već više od godinu dana uređuju šetnice i mostovi u okviru projekta "Vodene tajne Slunja".

Stari grad Slunj u povijesnim se knjigama spominje još 1390. godine. Izgrađen je na samoj stijeni, koju s tri strane okružuje Slunjčica.  Za obranu od  Turaka koristili su ga  knezovi krčki Frankopani. Dvorci i utvrde - potencijalne  su turističke i povijesne atrakcije koje županija planira bolje iskoristiti.

- Stari grad Slunj je integriran u županijski projekt "Dodir civilizacije", gdje zajedno s gradom Slunjem, sudjeluje još osam jedinica lokalne samouprave, i karlovačka Zvijezda, kazala je Martina Furdek Hajdin, dožupanica Karlovačke županije s funkcijom obnašanja dužnosti župana.

Grad Slunj dobio je građevinsku dozvolu za obnovu Staroga grada.  U sklopu toga planira se izgraditi i viseći most preko Slunjčice - sve do Rastoka. Gradonačelnik Slunja Jure Katić kazao je kako bi most bio atrakcija, jer bi se mogle obići Rastoke, a da se ne mora prelaziti prometnica D1 jer je na njoj gužva.

I Rastoke se uređuju. U okviru projekta "Vodene tajne Slunja", završena je izgradnja turističko-informativnog centra. Sređuju se šetnice, u tijeku je postavljanje drvene konstrukcije na most Svetog Ivana. S ovog će se mosta moći u šetnju do izvora rijeke Slunjčice, koji je zaštićeni prirodni krajobraz.

- Želimo kroz projekt educirati i lokalnu zajednicu, i sve dionike, javnost, posjetitelje, o prirodnoj baštini koju ovaj kraj ima, dodala je Darka Spudić, ravnateljica JU "Natura Viva".

U sklopu istog projekta obnavlja se i istraživačka stanica Javne ustanove. Ona bi, kao i cijeli projekt, trebala biti gotova do kraja ožujka iduće godine.