Panorama grada Vukovara s Vodotornja

Nakon nedavnog svečanog otvorenja donosimo panoramu ponosnog grada Vukovara s obnovljenog Vodotornja, simbola stradanja i žrtve Vukovara u Domovinskom ratu.

Otvoren Vukovarski vodotoranj

Na vrhu vodotornja zbog propisanih epidemioloških uvjeta može biti istodobno najviše 50 osoba.

Simbol stradanja i otpora u Vukovar dolaze vidjeti posjetitielji iz cijele Hrvatske.