Tajne splitske Mletačke kule

Mletačka kula – ta osmerokutna utvrda zanimljiva je po mnogočemu, a dio njezina blaga može se sve do proljeća iduće godine razgledati na izložbi u Muzeju grada Splita.

Jedna od najvećih turističko-kulturnih atrakcija u Splitu - Mletačka kula iz 15. stoljeća uskoro će pod svoje okrilje primiti novi Muzej obrane grada.

Venecija je ostavila neizbrisiv materijalni trag na Mediteranu pa tako i u Splitu. U vremenima nemira iz Mletačkog kaštela se upravljalo gradom, štiteći se ujedno i od stanovnika grada.

- Radi se o građevinama fortifikacijskog karaktera koje su uglavnom bile položene na morskoj strani kao što je to slučaj sa Splitom i okrenute čak debljim stranicama svojih zidova prema gradu što, naravno, nije bilo slučajno jer valjalo je pokazati moć silu i snagu te velike ne samo trgovačke sile nego i vojne,objašnjava viša kustosica u Muzeju grada Splita i autorica izložbe Elvira Šarić Kostić.

U arheološkim istraživanjima pronađen je zdenac s izvorskom vodom koju su vješti graditelji usmjerili upravo ispod velike kule, a pronađene su vratnice s otvorom prema kojemu se može zaključiti da je u kuli bio i zatvor.

- Ta vrata su jedan od najvažnijih predmeta na izložbi. Na njima su provedeni restauratorski i konzervatorski radovi, i dobili smo potvrdu da su drveni dijelovi vratnice izrađeni na početku 18. stoljeća, napominje Helena Tresić Pavičić, restauratorica u Muzeju grada Splita.

U kuli su pronađeni i ostaci keramičkih ulomaka, staklenih posuda i novca.
Izložba će u Muzeju grada Splita biti otvorena do 30. travnja za sve zainteresirane građane koji gotovo svakodnevno pokraj nje prolaze, a sada u nju mogu i zaviriti.