Čuvarica baštine u srcu Bizovca

U Bizovcu je predstavljen projekt "Čuvarica baštine u srcu Bizovca" kojim je predviđena obnova i opremanje gotovo dva stoljeća starog dvorca Normann Prandau Ehrenfels. Sa 2.550.000 kuna sufinanciran je europskim novcem, a ostatak je iz proračuna osigurala općina Bizovac. 

Zahvaljujući jednom od najvećih općinskih projekata posljednih godina, ovo zaštićeno kulturno dobro iz 1830.- te postat će prostor za prezentaciju i interpretaciju kulturne baštine te općine. U jednom dijelu nekadašnjega reprezentativnog zdanja i dalje će biti općinska uprava.

- U drugom dijelu izgradit će se prostori za knjižnicu, galeriju, prostor za prikazivanje bizovačke narodne nošnje u staklenim vitrinama, u jednom dijelu ćemo smjestiti prezentacijske prostore, otkriva Srećko Vuković, načelnik općine Bizovac.

Unatoč višestrukim preinakama, bizovački je dvorac očuvao osobine stila i vremena u kojemu je nastao. Obnova podrazumijeva njegovo cjelovito uređenje, a buduća se namjena mora uskladi s izvornim vrijednostima utvrđenim konzervatorskom studijom.

- Dobit ćemo jedan moderan promotivni, promocijski prostor kojeg će ljudi posjećivati, kaže Vuković.

Projektom "Čuvarica baštine u srcu Bizovca" osnažit će se kulturni i turistički potencijal i aktivnosti  općine s manje od 5.000 stanovnika. Jer obnova i uređenje dvorca ključna su investicija za pozicioniranje općine Bizovac kao turističkog odredišta istoka Hrvatske.

- Drago mi je da je, kao jedan povijesni spomenik, ostao u Bizovcu i da će biti obnovljen i u funkciji, sa svim ovim sadržajima koje će imati, rekao je Mario Fišter, općinski vijećnik. 

Predviđeno trajanje ovog integriranog kulturno-turističkog projekta, na koji su stanovnici općine Bizovac iznimno ponosni, 36 je mjeseci. Radovi na obnovi dvorca trebali bi početi u proljeće sljedeće godine.