Gospodin Ivo je čuvar ojkanja

Da cjeloživotno učenje ne prestaje ni u zlatnim godinama života pokazuje glavni lik naše posljednje priče Ivo Brkić. U 74. godini doktorirao je na folkloru Ravnih kotara i Bukovice. Jedan je od rijetkih čuvara ojkanja, zaštićene nematerijalne baštine na popisu UNESCO-a..

Nije da gospodin Ivo voli samo cvitare, drombulje, narodna glazbala, gotovo da nema klasičnog instrumenta koji on ne zna svirati. Sve što čuje on i notno zapiše. Ima apsolutni sluh. U Sarajevu je bio i na glazbenoj akademiji, a u 74. i doktorirao u Splitu na folkloru ovoga kraja.

Da bi obranio doktorsku disertaciju, iza njega su godine i godine s pastirima-pjevačima, penjanja po Velebitu i do 1200 metara nadmorske visine kako bi ih pronašao.

- Svi mi mislimo zaštiti ćemo, zatvoriti u trezor, zaštićeno je. Ljudi pogrešno razmišljaju o tome. Ako je nešto zaštićeno treba ga gajiti, kao osjetljivi cvijet specijalno kod nas u Ravnim kotarima i Bukovici, ni jedna ženska više ne orza - kaže Brkić.

Od osme godine je u folkloru. Sve je bio predodređeno da postane ambasador pučkog nasljeđa. Jer, kako kaže, u njegovoj je familiji glazbeni i plesni folklor bio je dio svakodnevnog života.