Drugi život božićnih drvaca

U Osijeku je posao odvoza božićnih drvaca uhodan već godinama, no u posljednje vrijeme sve se češće kupuju borovi s korijenjem koji ne završavaju kao kompost. Njihova je budućnost - povratak u prirodu.   

Hrpe manje ili veće, no neizbježne početkom svake godine. Na ovom zelenom otoku u osječkom Žutom naselju odvoze se gotovo svakoga dana u kompostanu. Tako će biti sve do početka veljače.

- Odvozimo ta drvca koja su kažem jedan kvalitetan biomaterijal koji se onda miješa i sa ostalim biootpadom koji građani skupljaju bilo u svom kućanstvu, odnosno kuhinji ili u dvorištu, a naši djelatnici koji tijekom godine kose trave ili skupljaju lišće, također isti materijal odvoze na kompostanu objašnjava glasnogovornik UNIKOM-a Vjeran Marijašević.

Dvadesetak mjesta za odlaganje drvaca u gradskim četvrtima i mjesnim odborima ista su već godinama. Stanovnici zgrada ostavljaju ih pokraj posuda za komunalni otpad. Osječanima je ta praksa dobro poznata. 

Nezanemariv je broj onih koji kupuju borove s korijenom i tako im osiguravaju daljnji život. O tome brine udruga PLANTaža čija je to prva volonterska akcija u ovoj godini.

- Radi se o više o 20 komada borova. Sadit će se na području Baranje, na nekoliko lokacija i to najvjerojatnije na proljeće, znači od trećeg mjeseca kada je zapravo i najbolje vrijeme za sadnju borova, objasnila je Darija Walter iz udruge PLANTaža.

Manji borovi imaju veće izglede za uspješno presađivanje. To je jedan od načina kako jednokratnu investiciju pretvoriti u nešto trajno i korisno.