Pravila nagradne igre u sklopu emisija "Zvijezde pjevaju"

17:58 / 18.03.2022.

Autor: HRT

Subota, 26. ožujka na Prvom

Subota, 26. ožujka na Prvom

Foto: Zvijezde pjevaju / HRT

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću ( „Narodne novine“, 87/09, 35/13, 143/14, 158/13, 41/14, 143/14) i članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13.), Glavni ravnatelj  Hrvatske radiotelevizije donio je dana 10. ožujka 2022. godine

                     PRAVILA NAGRADNE IGRE U SKLOPU EMISIJA
                  HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE "ZVIJEZDE PJEVAJU" 


                                                            Članak 1.

Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u sklopu emisija Hrvatske radiotelevizije pod nazivom “Zvijezde pjevaju"  koje će se emitirati u razdoblju od 19. ožujka 2022. do 07. svibnja 2022., subotom od 20:05 do 21:35 sati na prvom televizijskom programskom kanalu (HTV1) Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).

Hrvatska radiotelevizija (u daljnjem tekstu: HRT) zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i/ili programski kanal emitiranja emisija iz stavka 1. ovog članka.


                                                            Članak 2.

Priređivač Nagradne igre je HRT.

Nagradna igra počinje 19. ožujka 2022. godine, a završava 07. svibnja 2022. godine. Nagradna igra traje sveukupno 7 (sedam) tjedana.

Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi punoljetni gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.

Radnici HRT-a, vanjski suradnici HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (supružnik srodnici po krvi i njihovi supružnici, braća i sestre, pastrorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici) ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.

                                                            Članak 3.

U emisiji "Zvijezde pjevaju", osam natjecateljskih parova koje čine poznate osobe iz javnog života i profesionalni pjevači, kroz sedam tjedana, svake subote za vrijeme trajanja Nagradne igre, natječu se u pjevanju.

U prvoj i drugoj emisiji nastupaju svi natjecateljski parovi, a počevši od treće emisije, nastupit će po jedan natjecateljski par manje, tako da u posljednjoj, osmoj emisiji, ostaju dva najuspješnija natjecateljska para.

Uspješnost natjecateljskih parova ocjenjuju članovi ocjenjivačkog suda i gledatelji HRT-a koji glasuju za vrijeme emitiranja emisije i tijekom cijelog tjedna putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke.

                                                          Članak 4.

U svakoj emisiji, članovi ocjenjivačkog suda ocjenjuju nastup svakog natjecateljskog para ocjenom od 1 do 10. Pojedine ocjene žirija za svaki natjecateljski par zbrajaju se na kraju svake emisije.

Nakon što ocjenjivački sud ocijeni sve nastupe tijekom jedne večeri utvrđuje se međusobni poredak natjecateljskih parova. Natjecateljski par s najvećom ocjenom dobiva onoliko bodova koliko ima natjecateljskih parova (npr. ukoliko je nastupilo sedam parova, najveći broj bodova je sedam). Sljedeći natjecateljski par dobiva bod manje, i tako na niže, do najslabije ocijenjenog natjecateljskog para koji dobiva jedan bod.

Ako dva natjecateljska para imaju isti zbroj ocjena ocjenjivačkog suda, dobivaju jednak broj bodova i to onoliko koliko bi dobio bolje ocijenjeni natjecateljski par, da imaju različit zbroj ocjena.

Na isti način utvrđuje se poredak natjecateljskih parova prema glasovima gledatelja putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke.

Natjecateljski par s najvećim brojem glasova gledatelja prikupljenih tijekom tjedna i za vrijeme emisije, dobiva onoliko bodova koliko ima i natjecateljskih parova. Sljedeći natjecateljski par dobiva bod manje i tako na niže, do natjecateljskog para s najmanje glasova, koji dobiva jedan bod. Ako dva natjecateljska para imaju isti broj glasova, dobivaju jednak broj bodova i to onoliko koliko bi dobio par s većim brojem glasova, da imaju različit broj glasova.

Bodovi prikupljeni od ocjenjivačkog suda i bodovi prikupljeni glasovima gledatelja zbrajaju se u konačan zbroj, a par čiji je konačni zbroj najmanji, ispada iz natjecanja. Ukoliko dva ili više natjecateljskih parova imaju isti konačni zbroj, ispada onaj natjecateljski par koji ima manje glasova publike.

                                                          Članak 5.

Gledatelji za pojedini natjecateljski par mogu glasovati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke.

a) Telefonsko glasovanje

- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065xxxxxx (za par 1 je broj tel: 065 22 44 01, par 2 broj tel.: 065 22 44 02 itd. do par 8 broj 065 22 44 08), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;

- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas registriran;

- cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je u cijeni);

- cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je u cijeni).

b) SMS glasovanje

- gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Parx“ (gdje x predstavlja pripadajući broj para npr. Par1, Par2,..., Par8) na SMS broj 60006; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;

- cijena SMS poruke 2,40 kn (PDV je u cijeni).

Maksimalan broj poziva, odnosno poruka upućenih s istog broja telefona tijekom jednog dana koji će biti uzet u obzir za glasovanje i nagradnu igru je 50 poziva, odnosno poruka, osim na dan emitiranja emisije u živo kada je broj poziva i poruka neograničen.

Pozive gledatelja obrađuje ovlaštena osoba HRT-a, a telefonski razgovori se ne snimaju.

                                                          Članak 6.

Prijavljivanjem na Nagradnu igru sudionici pristaju da će u slučaju dobitka nagrade HRT objaviti njihove osobne podatke (ime i prezime) na svojoj web stranici, te izravno u emisijama.

Osobni podaci dobitnika Nagradne igre biti će obrađivani, a evidencija dobitnika nagradne igre čuvati će se najkasnije 90 dana nakon završetka Nagradne igre.

Osobni podaci sudionika Nagradne igre iz snimki emisija neće se moći brisati odnosno ostati će zabilježeni u arhivskoj snimci te HRT zadržava pravo da tu emisiju ponovo emitira.

Nagradna igra sastoji se od sedam krugova:

1. krug: 19. ožujka 2022. - 26. ožujka 2022.

2. krug: 26. ožujka 2022. - 02. travnja 2022.

 3. krug: 02. travnja 2022. - 09. travnja 2022.

4. krug: 09. travnja 2022. - 16. travnja 2022.

5. krug: 16. travnja 2022. - 23 . travnja 2022.

6. krug: 23. travnja 2022.- 30. travnja 2022.

7. krug: 30. travanj 2022. - 07. svibnja 2022.

Prvi krug Nagradne igre započinje na početku prve emisije i završava nakon tjedan dana, neposredno prije kraja druge emisije u trenutku kad voditelj ili voditeljica emisije proglase kraj glasovanja.

Ime, prezime i adresu dobitnika nagrada HRT će proslijediti određenoj pravnoj osobi (Hrvatska lutrija d.o.o. .) koja će dobitnicima izdati nagradne pakete iz članka 7., a koja će dalje obrađivati podatke dobitnika Nagradne igre u skladu sa svojim pravilima.

                                                          Članak 7.

Nagradni fond dobitaka iznosi ukupno 45.000,00 kn za sedam dobitaka.

Tjedne nagrade iznose :

6 x 1 paket u vrijednosti od 5.000,00 kn; paket će činiti srećke Hrvatske lutrije i bonusi za igru svih igara lutrije

                               30.000,00 kn

Glavna nagrada u završnoj emisiji iznosi:

1 x paket u vrijednosti od 5..000,00 kn; paket će činiti srećke Hrvatske lutrije i bonusi za igru svih igara Lutrije 5.000,00 kn + robna nagrada APPLE iPhone 12 Pro Max 128 GB u ukupnom iznosu od 10.000,00 kuna 5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.

Nagrade nisu zamjenjive za novac.

                                                          Članak 8.

Izvlačenje nagrada iz članka 7. vršit će se tijekom emitiranja emisije “ZVIJEZDE PJEVAJU“ na temelju podataka dobivenih od telefonskog operatera Hrvatski telekom d.d. s time da je prvo izvlačenje gledatelja – dobitnika nagrada na kraju druge emisije.

Imena gledatelja – dobitnika nagrada izvlačiti će se slučajnim odabirom putem računala.

Dobitnik u nagradnoj igri je gledatelj koji je odabran slučajnim odabirom pomoću računalne aplikacije.

Ukoliko se izvučeni gledatelj – potencijalni dobitnik ne javi na kontakt telefon, pristupit će se slučajnom odabiru sljedećeg gledatelja te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt sa sudionikom gledateljem koji tada postaje dobitnik nagrade.

U krugovima 1.-6. dodijelit će se po jedna tjedna nagrada, a u posljednjem, 7. krugu dodjeljuje se završna nagrada.

Podaci dobitnika Nagradne igre biti će objavljeni u roku od 8 (osam) dana nakon završetka Nagradne igre na web stranici HRT-a, te će na web stranici HRT-a biti dostupni 30 dana nakon završetka Nagradne igre.

                                                          Članak 9.

Nagrade dobitnici preuzimaju u roku od 30 dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi koju dobitnicima upućuje pravna osoba koja će im izdati poklon pakete Hrvatske Lutrije, te robnu nagradu.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u roku iz stavka 1. ovoga članka HRT ih je dužan ponovno u roku od osam dana od isteka roka iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada, koji ne može biti kraci od osam dana a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.

Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a HRT je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Nagrade osiguravaju, za njih u cijelosti odgovaraju i dobitnicima isporučuju sponzori (Hrvatska lutrija d.o.o) s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.

                                                          Članak 10.

Pri preuzimanju nagrade dobitnik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.

                                                          Članak 11.

Ukoliko nagradni fond nakon završetka Nagradne igre ne bude u potpunosti podijeljen, sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.

Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile ili u slučaju prestanka emitiranja emisije u kojem slučaju je HRT dužan obavijestiti gledateljstvo o razlozima prekida.

                                                          Članak 12.

U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

                                                          Članak 13.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i objave na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.

                                                                                              

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Robert Šveb


Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!