14:45 / 07.02.2019.

Autor: HRT

Pravila o glasovanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2019.

-

-

Foto: - / -

HRT centri u kojima će se nalaziti ocjenjivački sudovi su: Čakovec i Varaždin, Rijeka, Pula, Osijek, Zadar, Knin i Šibenik, Split i Dubrovnik.
Pravila o glasovanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - Dora 2019.

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilima Hrvatske radiotelevizije o glasovanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2019. (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se postupak glasovanja za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2019.

Natjecanje za DORU 2019. sastoji se od jedne večeri koja će se održati u Opatiji 16. veljače 2019. godine na kojoj će se natjecati 16 pjesama, a pobjednička pjesma će predstavljati Republiku Hrvatsku na Izboru za pjesmu Eurovizije 2019.

Članak 2.

Glasovanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2019. provodi se:

a) glasovanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)
b) glasovanjem gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)

U slučaju izjednačenog rezultata glasovanja ocjenjivačkih sudova i gledatelja (televoting), pobjednička pjesma bit će ona koja je dobila više glasova gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting).

U slučaju odustajanja od nastupa jednog ili dva izvođača, njihovo mjesto zauzima prva odnosno druga rezerva. U slučaju da odustanu tri ili više izvođača, njihov redni broj, redni broj pjesme, odnosno telefonska linija postaju neaktivni, pa s tim u skladu ne ulaze među pjesme koje se boduju.

Članak 3.

OCJENJIVAČKI SUDOVI (ŽIRIJI)

Ocjenjivački sudovi (žiriji) nalaze se u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar i Zagrebu.

HRT centri u kojima će se nalaziti ocjenjivački sudovi su: Čakovec i Varaždin, Rijeka, Pula, Osijek, Zadar, Knin i Šibenik, Split i Dubrovnik.

Članak 4.

Svaki ocjenjivački sud sastoji se od 3 (tri) člana:  jednog radnika HRT-a (glazbeni urednik HR-a ili novinari koji se bave glazbom), glazbenika i osobe iz javnog života ili glazbenog stručnjaka.

Svaki član ocjenjivačkog suda rangira pjesme od 1. do 16. mjesta (s tim da na 1. mjesto stavlja, prema svom sudu, najbolju pjesmu, a na 16. najlošiju) te  rezultate, nakon održane generalne probe koju je odgledao u cijelosti, unosi u sustav za obradu glasova.

Pristup sustavu pojedini ocjenjivački sud ostvaruje putem sigurnosnih  pristupnih podataka.

Osoba zadužena za tehničku podršku i urednik glasovanja, zajedno s javnim bilježnikom, pratit će u Opatiji unos svih podataka i ispravnost glasovanja.

Nakon što se rezultati pojedinih članova ocjenjivačkih sudova zbroje, rangiraju se  i 10 (deset) najbolje rangiranih pjesama dobiva bodove pojedinog ocjenjivačkog suda.

Bodovi pojedinih ocjenjivačkih sudova mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 s time da 12 (dvanaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod deseta rangirana pjesma.

Nakon što se prikupe i međusobno zbroje bodovi svih 10 (deset) ocjenjivačkih sudova, pjesme se rangiraju te 10 (deset) najbolje rangiranih pjesama dobiva ukupne bodove svih ocjenjivačkih sudova.

Ukupni bodovi svih ocjenjivačkih sudova koji će u konačnici biti dodijeljeni pojedinim skladbama mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 s time da 12 (dvanaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod deseta rangirana pjesma.

Ukupan broj bodova svih deset ocjenjivačkih sudova iznosi 58.

Svaki ocjenjivački sud  ima svog predstavnika (koji može i ne mora biti član ocjenjivačkog suda)  koji će se uživo javiti u emisiju DORA 2019. i pročitati njihove rezultate glasovanja (koje će im urednica glasovanja elektroničkim putem poslati sat vremena prije uključenja u javljanje u živo).

- 12 bodova dobiva prvoplasirana pjesma
- 10 bodova dobiva drugoplasirana pjesma
- 8 bodova dobiva trećeplasirana pjesma
- 7 bodova dobiva četvrtoplasirana pjesma
- 6 bodova petoplasirana pjesma
- 5 bodova šestoplasirana pjesma
- 4 boda sedmoplasirana pjesma
- 3 boda osmoplasirana pjesma
- 2 boda devetoplasirana pjesma
- 1 bod desetoplasirana pjesma

U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane od pojedinog ocjenjivačkog suda u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar ili Zagrebu, redoslijed će se utvrditi ručnim glasovanjem na način da članovi ocjenjivačkih sudova podizanjem ruke odlučuju o tome koja pjesma dobiva veći broj bodova.

U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane prilikom zbroja glasova svih 10 (deset) ocjenjivačkih sudova, veći broj ukupnih bodova ocjenjivačkih sudova dobiva ona pjesma koja je pojedinačno dobila više puta 12 bodova od strane pojedinih ocjenjivačkih sudova. U slučaju da niti jedna pjesma nije dobila 12 bodova od strane pojedinačnog ocjenjivačkog suda, gleda se broj ukupno dobivenih prvih nižih bodova; 10, 8, 7, 6 itd.

U cilju provedbe ispravnosti glasovanja, u svakom HRT centru, Dopisništvu Vukovar i u Zagrebu postoji jedna osoba zadužena za provedbu regularnosti glasovanja (koja može i ne mora biti član ocjenjivačkog suda).

Članovi ocjenjivačkih sudova dužni su pratiti generalnu probu, savjesno glasovati i čekati da glasovanje u cijelosti završi.

Ocjenjivački sudovi raspuštaju se tek kada se provjere njihovi glasovi i dodijele bodovi.

Ocjenjivački sudovi glasuju u petak 15. veljače 2019. godine, za vrijeme generalne probe. Uredništvo DORA-e 2019.  jamči da će pjesme na generalnoj probi u scenskom smislu (kostimi, scenski efekti i sl.) biti izvedene na isti način kao i u finalnoj večeri, a svi će HRT centri, Dopisništvo Vukovar i Zagreb imati jednake uvjete praćenja generalne probe.

Članak 5.

TELEVOTING (GLASOVANJE GLEDATELJA PUTEM TELEFONSKIH POZIVA I SLANJEM SMS PORUKA)

Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasovati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke (televoting).

a) Glasovanje putem telefonskih poziva

- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 061 300 3xx (za 1. pjesmu na broj tel: 061 300 301, za 2. pjesmu na broj tel.: 061 300 302 itd. do 16. pjesme na broj tel: 061 300 316), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;
- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;
- cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,94 kn (PDV je uključen u cijenu);
- cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,46 kn (PDV je uključen u cijenu).

b) Glasovanje slanjem SMS poruka

- gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx“ (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ..., Dora16) na SMS broj 666555; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;

- cijena SMS poruke je 3,72 kn (PDV je uključen u cijenu).

Voditelji natjecanja pozivaju gledatelje i slušatelje HRT programa da glasuju za pjesmu prema svom izboru. Glasovanje započinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 15 minuta. Za to vrijeme najmanje dva puta se pušta i tzv. recap (kratki prikaz svih pjesama s još jednom naznačenim brojevima).

Ukupan broj bodova gledatelja jednak je ukupnom broju bodova svih ocjenjivačkih sudova te iznosi 58 bodova.

Nakon što se zbroje zaprimljeni pozivi i SMS poruke za svaku pojedinu pjesmu, rangiraju se i 10 (deset) najbolje rangiranih pjesama dobiva ukupne bodove gledatelja. Najviše rangirana pjesma je ona s ukupno najvećim brojem zaprimljenih poziva i SMS poruka gledatelja, a najniže rangirana pjesma je ona s najmanje zaprimljenih poziva i SMS poruka.

Bodovi gledatelja koji su glasovali putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 s time da 12 (dvanaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod deseta rangirana pjesma.

Članak 6.

Nakon završetka show programa, prvo se javljaju uživo predstavnici žirija iz HRT centara, Dopisništva Vukovar i Zagreba, a nakon toga voditeljima natjecanja urednik glasovanja uručuje papir s rezultatima glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Tada se određuje konačni redoslijed od 1. do 16. mjesta, zbrajanjem bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Ukupan zbroj bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka  (televotinga) vidljiv je u tablici na ekranu, na kojoj se prati i cijeli tijek glasovanja.

U slučaju istog zbroja ukupnih bodova (ocjenjivački sudovi + glasovanje gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) kod dvije ili više pjesama, bolji plasman ostvaruje pjesma koja ima više bodova gledatelja prikupljenih putem telefonskih poziva i SMS glasovanjem (televotingom).

Članak 7.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!