Pravila glasovanja za Doru 2022.

01.02.2022.

12:00

Autor: HRT

Kako dati glas svom favoritu?

Kako dati glas svom favoritu?

Foto: Ilustracija / Shutterstock

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavljuje službena Pravila o glasovanju na Dori 2022., kao i upute o brojevima za televoting glasovanje - u subotu 19. veljače 2022. - u sklopu izravnog prijenosa Dore 2022. iz opatijske dvorane Marino Cvetković. Ujedno svim autorima i natjecateljima i ovim putem želimo mnogo sreće na Dori 2022. 

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br. 137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije ("Narodne novine", br. 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 20. siječnja 2022. godine

PRAVILA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O GLASANJU ZA IZBOR HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME ZA PJESMU EUROVIZIJE-DORA 2022. UP-78/22 


OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Pravilima Hrvatske radiotelevizije o glasanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesrne za pjesmu Eurovizije - DORA 2022.(daljeu tekstu: Pravila) ureduje se postupak glasanja za izbor hrvatskog predstavnikai pjesme za pjesmu Eurovizije-DORA 2022.

Natjecanje za DORU 2022. sastoji se od jedne večeri koja će se održati u Opatiji 19. veljače 2022. godine na kojoj će se natjecati 14 pjesama, a pobjednička pjesma će predstavljati Republiku Hrvatsku na Eurovision Song Contest 2022.


Članak 2.


Glasanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na lzboru za pjesrnu Eurovizije 2022. provodi se:

a) glasanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)

b) glasanjern gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)

U slučaju izjednačenog rezultata glasanja ocjenjivačkih sudova i gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting), pobjednička pjesma bit će ona koja je dobila više glasova gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting).

U slučaju odustajanja od nastupa jednog ili dva izvođača do 4. veljače, njihovo mjesto zauzima prva druga, treća odnosno četvrta rezerva. U slučaju da odustanu pet ili više izvođača, ili da odustanu izvođači nakon 1. veljače, njihov redni broj, redni broj pjesme, odnosno telefonska linija postaju neaktivni, pa s tim u skladu ne ulaze među pjesme koje se boduju.

U slučaju da netko od izvođača razvije simptome zaraze Sars-Cov-2 virusom ili bude pozitivan na testiranju (BAT ili PCR), nakon kostimirane probe 16. veljače, na generalnoj probi 18. veljače i na finalnoj večeri 19. veljače koristit će se snimka kostimirane probe od srijede 16. veljače. 

U slučaju da netko od izvođača razvije simptome zaraze Sars-Cov-2 virusom ili bude pozitivan na testiranju (BAT ili PCR), nakon generalne probe 18. veljače, na finalnoj večeri 19. veljače koristit će se snimka generalne probe od petka 18. veljače.

Članak 3.


OCJENJIVAČKI SUDOVI (ŽIRIJI) 

Ocjenjivački sudovi (žiriji) nalaze se u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar i Zagrebu.

HRT centri u kojima će se nalaziti ocjenjivački sudovi su: Čakovec i Varaždin, Rijeka, Pula, Osijek, Zadar, Knin i Šibenik, Split i Dubrovnik. 

Članak 4.

Svaki ocjenjivački sud sastoji se od 3 (tri) člana: jednog radnika HRT-a (glazbeni urednik HR-a ili novinar koji se bave glazbom), jednog člana HDS-a i jednog člana HGU-a.


Svaki član ocjenjivačkog suda rangira pjesme od 1. do 14. mjesta (s tim da na 1. mjesto stavlja, prema svom sudu, najbolju pjesmu, a na 14. najlošiju) te svoje rezultate, nakon održane generalne probe koju je odgledao u cijelosti, ovjerava vlastoručnim potpisom.


Rezultati pojedinačnog ocjenjivačkog suda unose se u elektronički sustav za obradu glasova.


Osoba zadužena za tehničku realizaciju i urednik glasanja, zajedno s javnim bilježnikom, pratiti će u Opatiji unos svih podataka i ispravnost glasanja.


Nakon što se rezultati pojedinih članova ocjenjivačkih sudova zbroje, rangiraju se i 10 (deset) najbolje rangiranih pjesama dobiva ukupne bodove ocjenjivačkih sudova.


Bodovi ocjenjivačkih sudova mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 s time da 12 (dvanaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod deseta rangirana pjesma. 


Ukupan broj bodova pojedinog ocjenjivačkog suda iznosi 58 bodova. Ukupan broj bodova svih deset ocjenjivačkih sudova iznosi 580 bodova.

    • 12 bodova dobiva prvoplasirana pjesma

    • 10 bodova dobiva drugoplasirana pjesma

    • 8 bodova dobiva treceplasirana pjesma

    • 7 bodova dobiva cetvrtoplasirana pjesma

    • 6 bodova petoplasirana pjesma

    • 5 bodova sestoplasirana pjesma

    • 4 boda sedmoplasirana pjesma

   • 3 boda osmoplasirana pjesma

    • 2 boda devetoplasirana pjesma

    • 1 bod desetoplasirana pjesma


U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane od pojedinog ocjenjivačkog suda u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar ili Zagrebu, redoslijed će se utvrditi ručnim glasanjem na način da članovi ocjenjivačkih sudova podizanjem ruke odlučuju o tome koja pjesma dobiva veći broj bodova.

U cilju provedbe ispravnosti glasanja, u svakom HRT centru, Dopisništvu Vukovar i u Zagrebu postoji jedna osoba zadužena za provedbu regularnosti glasanja, koja će nakon održane generalne probe koju je ocjenjivački sud odgledao u cijelosti, ovjeriti podatke glasanja vlastoručnim potpisom te ih poslati uredniku/ci glasanja. Konačne rezultate glasanja žirija urednik/ca glasanja dostavlja (sat vremena prije uključenja uživo) TV centru, HRT-u Zagreb i Dopisništvu Vukovar elektroničkim putem te se oni čitaju uživo u emisiji DORA 2022. 

Članovi ocjenjivačkih sudova dužni su pratiti generalnu probu, savjesno glasovati i čekati da glasanje u cijelosti završi.

Ocjenjivački sudovi raspuštaju se tek kada se provjere njihovi glasovi i dodijele bodovi.

Ocjenjivački sudovi glasuju u petak 18. veljače 2022. godine, za vrijeme generalne probe. Uredništvo DORA-e 2022. jamči da će pjesme na generalnoj probi u scenskom smislu (kostimi, scenski efekti I sl.) biti izvedene na isti način kao i u finalnoj večeri, a svi će HRT centri, Dopisništvo Vukovar i Zagreb imati jednake uvjete praćenja generalne probe. 


Članak 5.

TELEVOTING (GLASANJE GLEDATELJA PUTEM TELEFONSKIH POZIVA I SLANJEM SMS PORUKA) 


Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke (televoting). Maksimalan broj poziva i SMS poruka s jednog telefonskog broja za pojedinu skladbu koji će biti uzeti u obzir za glasanje je 10.


    a) Glasanje putem telefonskih poziva

• gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx (za 1. pjesmu na broj tel: 065 22 44 01, za 2. pjesmu na broj tel.: 065 22 44 02 itd. do 14. pjesme na broj tel: 065 22 44 14), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;
◦ po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;
◦ cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je uključen u cijenu);
◦ cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).

    b) Glasanje slanjem SMS poruka

    • gledatelji šalju SMS poruku sadržaja "Doraxx" (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ..., Dora14) na SMS broj 60006; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;
    • cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu). 

Voditelji natjecanja pozivaju gledatelje i slušatelje HRT programa da glasaju za pjesmu prema svom izboru. Glasanje započinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 10 minuta. Za to vrijeme HRT će emitirati tzv. recap (kratki prikaz svih pjesama s naznačenim brojevima za glasanje).

Ukupan broj bodova gledatelja (televoting) jednak je ukupnom broju bodova svih ocjenjivačkih sudova te iznosi 580 bodova.

Pojedina pjesma dobiva bodove gledatelja na temelju postotka od ukupnog broja bodova za televoting (580 bodova) proporcionalno postotku glasova koje je pojedina pjesma dobila od ukupnog broja zaprimljenih glasova (putem telefona i SMS poruka). Televotingom će se podijeliti točno 580 bodova. U slučaju razlike ukupnog broja bodova nastale zbog zaokruživanja postotnog računa usklađivanje podijeljenih bodova izvodit će se od pjesme koja je plasirana na 14. mjestu u ukupnom poretku (nakon glasanja stručnog žirija i glasova gledatelja), pa na 13. mjestu i tako prema više rangiranim pjesmama.

Članak 6.

Nakon završetka telefonskoga glasanja, prvo se javljaju uživo predstavnici žirija iz HRT centara, Dopisništva Vukovar i Zagreba, a nakon toga voditeljima natjecanja urednik glasanja uručuje papir s rezultatima glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Konačni redoslijed od 1. - 14. mjesta utvrđuje se zbrajanjem bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).

Ukupan zbroj bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga) vidljiv je u tablici na ekranu, na kojoj se prati i cijeli tijek glasanja.

U slučaju istog zbroja ukupnih bodova (ocjenjivački sudovi + glasanje gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) kod dvije ili više pjesama, bolji plasman ostvaruje pjesma koja ima više bodova gledatelja prikupljenih putem telefonskih poziva i SMS glasanjem (televotingom).


Članak 7.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Robert Šveb

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube!