Pravila nagradne igre u sklopu emisije Dora 2022.

15.02.2022.

16:13

Autor: HRT

Statua Dore

Statua Dore

Foto: Goran Kovacic / PIXSELL

Na temelju članka 69. stavka 5. Zakona o igrama na sreću ( "Narodne novine", 87/09, 35/13, 143/14, 158/13, 41/14) i članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji ("Narodne novine", br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije ("Narodne novine", br. 14/13.), Glavni ravnatelj  Hrvatske radiotelevizije donio je dana 08. veljače 2022. godine

PRAVILA NAGRADNE IGRE U SKLOPU EMISIJE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE "DORA 2022."

Dora 2022.

Dora 2022.

Foto: HTV / HRT

Članak 1.


Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u emisiji Hrvatske radiotelevizije pod nazivom "DORA 2022." koja će se emitirati uživo 19. veljače 2022. na programu (HTV1) Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).


Hrvatska radiotelevizija zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin i/ili programski kanal emitiranja emisije iz stavka 1. ovog članka.


Članak 2.


Priređivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija są sjedištem u Zagrebu, na adresi Prisavlje 3, OIB: 68419124305 (u daljnjem tekstu: HRT).


Nagradna igra počinje i završava 19. veljače 2022. godine.


Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi punoljetni gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.


Radnici HRT-a, vanjski suradnici HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (supružnik, srodnici po krvi i njihovi supružnici, braća i sestre, pastorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici) ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.


Članak 3.


Glasovanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2022. provodi se:


    a) glasovanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)


    b) glasovanjem gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)


Članak 4.


Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasovati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke.


a) Telefonsko glasovanje


- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx (za 1. pjesmu na broj tel: 065 22 44 01, za 2. pjesmu na broj tel.: 065 22 44 02 itd. do 14. pjesme na broj tel: 065 22 44 14), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;


- po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;


- cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je uključen u cijenu);


- cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


b) SMS glasovanje


- gledatelji šalju SMS poruku sadržaja "Doraxx" (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ... Dora14) na SMS broj 60006; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;


- cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


Voditelji emisije pozivaju gledatelje i slušatelje HRT-a da glasuju za pjesmu iz članka 3. prema svom izboru. Glasovanje započinje u trenutku kada to objave voditelji emisije i traje 10 minuta.


Pozive gledatelja obrađuje ovlaštena osoba HRT-a, a telefonski razgovori se ne snimaju.

Članak 5.


Prijavljivanjem na Nagradnu igru sudionici pristaju da će u slučaju dobitka nagrade HRT objaviti njihove osobne podatke (ime i prezime, mjesto) na svojoj web stranici.


Osobni podaci dobitnika Nagradne igre bit će obrađivani, a evidencija dobitnika nagradne igre čuvat će se najkasnije 90 dana nakon završetka Nagradne igre.

Članak 6.


5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa.


Nagrada nije zamjenjiva za novac.

Članak 7.


Izvlačenje nagrade obavit će se 19. veljače 2022. u Opatiji nakon emitiranja emisije “DORA 2022.“ na temelju podataka dobivenih od telefonskog operatera Hrvatski Telekom d.d.


Ime gledatelja – dobitnika nagrade izvlačit će se slučajnim odabirom putem računalne aplikacije.


Ukoliko se izvučeni gledatelj – potencijalni dobitnik ne javi na kontakt telefon, pristupit će se slučajnom odabiru sljedećeg gledatelja te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt sa sudionikom gledateljem koji tada postaje dobitnik nagrade.


Podaci dobitnika Nagradne igre bit će objavljeni u roku od 24 sata nakon završetka Nagradne igre na web stranici HRT-a, te će na web stranici HRT-a biti dostupni 30 dana nakon završetka Nagradne igre.

Članak 8.


Ime, prezime i adresu dobitnika Nagradne igre HRT će proslijediti određenoj pravnoj osobi (Konzum plus d.o.o.) koja će dobitniku isplatiti nagradu - poklon karticu u vrijednosti 20.000,00 kn u Konzumu.


Dobitnik je dužan podići nagradu do 22. ožujka 2022. godine.


Ako dobitnik u roku iz stavka 2. ne podigne nagradu, HRT ga je dužan ponovno u roku od 8 (osam) dana od isteka roka iz stavka 2. obavijestiti o dobitku, te odrediti naknadni rok za podizanje nagrada koji ne smije biti kraći od 8 dana, a niti duži od 15 dana od dana primitka obavijesti.


Ako dobitnik niti u naknadnom roku iz stavka 2. ovoga članka ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a HRT je dužan dostaviti Ministarstvu financija obavijest o nepodignutoj nagradi.


Nagradu osigurava i za nju u cijelosti odgovara i dobitnicima isporučuje sponzor (Konzum plus d.o.o.) s kojim će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.

Članak 9.


Pri preuzimanju nagrade dobitnik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu (dokaz punoljetnosti) te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.

Članak 10.


Ako nagradni fond nakon završetka Nagradne igre ne bude podijeljen, sukladno čl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreću HRT je dužan nepodijeljeni nagradni fond prodati na javnom natječaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proračun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.


Nagradna igra može se prekinuti u slučaju više sile ili u slučaju prestanka emitiranja emisije u kojem slučaju je HRT dužan obavijestiti gledateljstvo o razlozima prekida.

Članak 11.


U slučaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 12.


Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i objave na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.


                                                                     HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA

                                                                     Glavni ravnatelj HRT-a

                                                                     
                                                                     Robert Šveb  


Na ova Pravila Ministarstvo financija dalo je odobrenje     

KLASA: UP/I-460-02/22-01/47                                              

URBROJ: 513-07-21-01-22-2                                              

Zagreb, 11. veljače 2022.                                                                        

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!