Pravila nagradne igre u sklopu emisije "Dora 2023"

27.01.2023.

17:34

Autor: HRT

Dora 2023

Dora 2023

Foto: HTV / HRT

Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavljuje službena Pravila nagradne igre u emisiji pod nazivom "DORA 2023." koja će se emitirati uživo u subotu 11. veljače 2023. na Prvome programu Hrvatske televizije (HRT-HTV1) iz opatijske dvorane Marino Cvetković.

PRAVILA NAGRADNE IGRE U SKLOPU EMISIJE HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE "DORA 2023" Članak 1.


Ovim se Pravilima propisuju uvjeti za priređivanje nagradne igre u emisiji Hrvatske radiotelevizije pod nazivom "DORA 2023” koje će se emitirati uživo 1 1. veljače 2023. na programu (H TV 1) Hrvatske radiotelevizije (u daljnjem tekstu: Nagradna igra).


Hrvatska radiotelevizija zadržava pravo, u slučaju izmjene programske sheme, promijeniti termin Mili programski kanal emitiranja emisija iz stavka 1. ovog članka.Članak 2.Priredivač Nagradne igre je Hrvatska radiotelevizija są sjedištem u Zagrebu, na adresi Prisavlje 3, OIB: 68419124305 (u daljnjem tekstu: HRT).


Nagradna igra počinje 1 1. veljače 2023. godine, a završava 11. veljače 2023. godine.


Pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri imaju svi punoljetni gledatelji HRT-a s prebivalištem na teritoriju Republike Hrvatske.


Radnici HRT-a, vanjski suradnici HRT-a te radnici tvrtke ovlaštene za tehničku podršku Nagradne igre, kao i članovi njihovih užih obitelji (supružnik srodnici po krvi i njihovi supružnici, braća i sestre, pastrorčad i posvojenici, djeca povjerena na čuvanje i odgoj ili djeca na skrbi izvan vlastite obitelji, očuh i maćeha, posvojitelj i osoba koju je radnik dužan po zakonu uzdržavati te osoba koja s radnikom živi u izvanbračnoj zajednici) ne smiju sudjelovati u Nagradnoj igri.Članak 3.


Glasovanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2023. provodi se:


a) glasovanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)


b) glasovanjem gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)


Članak 4.


Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasovati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke (televoting).


a) Glasovanje putem telefonskih poziva gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 22 44 xx (za 1. pjesmu na broj teł: 065 22 44 01 , za 2. pjesmu na broj tel.: 065 22 44 02 itd. do 18. pjesme na broj teł: 065 22 44 18), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu; po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen; cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 0,20 € / 1,50 kn (PDV je uključen u cijenu); cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 0,32 € /2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


b) Glasovanje slanjem SMS poruka gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx" (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ... Dora18) na SMS broj 60006; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu; cijena SMS poruke je 0,32 € / 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


Voditelji emisije pozivaju gledatelje i slušatelje HRT programa da glasuju za pjesmu prema svom izboru. Glasovanje započinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 15 minuta.


Pozive gledatelja obraduje ovlaštena osoba HRT-a, a telefonski razgovori se ne snimaju.Članak 5.


Prijavljivanjem na Nagradnu igru sudionici pristaju da će u slučaju dobitka nagrade HRT objaviti njihove osobne podatke (ime i prezime, mjesto) na svojoj web stranici.


Osobni podaci dobitnika Nagradne igre biti će obrađivani, a evidencija dobitnika nagradne igre čuvati će se najkasnije 90 dana nakon završetka Nagradne igre.Članak 6.


5 % vrijednosti nagradnog fonda uplaćuje se u korist Hrvatskoga crvenog križa. Nagrada nije zamjenjiva za novac.Članak 7.


Izvlačenje nagrade obavit će se 1 1. veljače 2023. u Opatij nakon emitiranja emisije "DORA 2023.” na temelju podataka dobivenih od telefonskog operatera Hrvatski Telekom d.d.


lme gledatelja — dobitnika nagrade izvlačit óe se slučajnim odabirom putem računalne aplikacije.


Ukoliko se izvučeni gledatelj — potencijalni dobitnik ne javi na kontakt telefon, pristupit će se slučajnom odabiru sljedećeg gledatelja te tako sve dok se ne uspostavi telefonski kontakt sa sudionikom gledateljem koji tada postaje dobitnik nagrade.


Podaci dobitnika Nagradne igre biti će objavljeni u roku od 24 sata nakon završetka Nagradne igre na web stranici HRT-a, te će na web stranici HRT-a biti dostupni 30 dana nakon završetka Nagradne igre.


ČIanak 8.


lme, prezime i adresu dobitnika nagrade HRT će proslijediti odredenoj pravnoj osobi (Konzum plus d.o.o.) koja će dobitniku isplatiti nagradu kako slijedi:


Nagrada Poklon bon u vrijednosti 2.600€ (19.589,70 kn) u Konzumu.


Ukupna vrijednost sponzorstva za dobitnika iznosi 2.600€ (19.589,70 kn) Nagrada se ne može zamijeniti za novčanu nagradu.


Dobitnik je dužan podići nagradu do 11. ožujka 2023. godine


Ako dobitnik u tom roku ne podigne nagradu, gubi pravo na nagradu, a HRT je dužan popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.


Nagrade osiguravaju i za njih u cijelosti odgovaraju sponzori s kojima će HRT o tome sklopiti poseban ugovor.Članak 9.


Pri preuzimanju nagrade dobitnik je dužan na zahtjev ovlaštene osobe, pokazati osobnu iskaznicu ili putovnicu (dokaz punoljetnosti) te potpisati potvrdu o preuzimanju nagrade u ispravnom stanju.Članak IO.


Ako nagradni fond nakon završetka Nagradne igre ne bude u potpunosti podijeljen, sukladno Cl. 69. st. 9. Zakona o igrama na sreéu HRT je dužan nepodijeljeni dio nagradnog fonda prodati na javnom natjeöaju, a sredstva ostvarena prodajom uplatiti u državni proraöun u roku od 90 dana od dana isteka roka za preuzimanje nagrada.


Nagradna igra može se prekinuti u sluöaju više sile ili u sluöaju prestanka emitiranja emisije u kojem sluöaju je HRT dužan obavijestiti gledateljstvo o razlozima prekida.Članak 11.U sluöaju eventualnih sporova koji bi proizašli iz sudjelovanja u Nagradnoj igri nadležan je sud u Zagrebu.Članak 12.


Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se nakon odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske i objave na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Robert Šveb

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!