17:57 / 26.10.2020.

Autor: HRT

Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije - Dora 2021.

Dora 2021.

Dora 2021.

Foto: HRT / HRT

Ovim Pravilima uređuje se postupak natjecanja DORA 2021. – izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika za Pjesmu Eurovizije 2021.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 26. listopada 2020. godine:

 

P R A V I L A 

ZA IZBOR HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME 

ZA PJESMU EUROVIZIJE – „DORA 2021.“


Članak 1.


(1) Ovim Pravilima uređuje se postupak natjecanja „DORA 2021.“ (dalje: DORA 2021.) – izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika za „PJESMU EUROVIZIJE 2021.“ (u daljnjem tekstu: Natjecanje za Pjesmu Eurovizije 2021.).

(2) DORA 2021. održava se u organizaciji Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT) u skladu s EBU-ovim Pravlima 65. natjecanja za pjesmu Eurovizije: „Rules of the 65th Eurovision Song Contest“.

(3) Izrazi koji se u ovim Pravilima koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

 

Članak 2.


(1) Natjecanje za DORU 2021. sastoji se od jedne večeri koja će se održati i izravno prenositi na prvom programu HTV-a u veljači 2021.

(2) U slučaju promjene programske sheme HRT zadržava pravo izmjene programa i termina emitiranja emisija iz prethodnog stavka.

(3) Pjesme za natjecanje za DORU 2021. odabrat će stručni ocjenjivački sud sastavljen od predstavnika HGU-a, HDS-a i HRT-a, (u daljnjem tekstu: Stručni ocjenjivački sud) kojeg bira HRT.

(4) Stručni ocjenjivački sud će na temelju javnog natječaja, objavljenog na službenim web stranicama HRT-a koji će bit će otvoren od 26. listopada 2020. do 10. prosinca 2020. odabrati 14 originalnih pjesama te 4 rezervne pjesme.

(5) Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

 

Članak 3.

 

(1) Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.

(2) Na javni natječaj mogu se javiti autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje dostave dokaze (suglasnosti) da su uređena autorska, izvođačka i fonogramska prava za prijavljenu pjesmu.

(3) Ako skladatelj i tekstopisac nisu ista osoba, skladatelj je dužan pribaviti pisanu izjavu tekstopisca da dopušta korištenje teksta za prijavu prema ovom natječaju, odnosno osigurati da HRT s tekstopiscem sklopi ugovor o korištenju autorskog djela sukladno traženom u natječaju.

(4) Izvođači – sudionici natjecanja DORA 2021. na dan prijave na javni natječaj ne smiju biti mlađi od 16 godina. Maloljetni natjecatelji obvezni su priložiti i pisanu izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2021.

(5) Izvođači moraju biti državljani Republike Hrvatske te su obvezni predočiti dokaz o istome HRT-u u sklopu prijave na javni natječaj.

(6) Skladba može trajati najviše 3 minute uključujući i odjek zadnjeg tona.

 

Članak 4.

 

(1) Prijavitelji su dužni prijave dostaviti putem on-line obrasca dostupnog na službenim web stranicama HRT-a.

(2) Prijava mora sadržavati:

1. ispunjenu prijavnicu sa podacima o autorima i izvođaču/izvođačima (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt) koja sadrži potvrdu da prijavitelj razumije i prihvaća odredbe Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu EUROVIZIJE – „DORA 2021.“ i privolu za obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1),

2. studijsku FINALNU MASTERIRANU snimku skladbe online prijavom u mp3 formatu, s istim izvođačem koji će je izvesti i na DORI 2021., otpjevanu na hrvatskom ili nekom drugom službenom europskom jeziku, kao i tekst prijavljene skladbe,

3. dokaze (suglasnosti) u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovih Pravila,

4. izjavu autora teksta u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo,

5. izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2021. u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo ( u prijavnici),

6. dokaz o hrvatskom državljanstvu izvođača (preslika domovnice ili osobne iskaznice)

(3) Formulari potrebni za prijavu na javni natječaj nalaze se na web stranici HRT-a www.hrt.hr/dora/prijava/.

 

Članak 5.

 

(1) Podnositelji prijava čije je pjesme odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4. ovih Pravila obvezni su dostaviti HRT-u NEMAKSIMIZIRANU snimku u stemovima (prema preciznim uputama koje će biti objavljene na mrežnim stranicama) BEZ GLAVNOG VOKALA, ali iznimno ove godine S PRATEĆIM VOKALIMA koja će se koristiti za izvođenje „uživo” na DORI 2021. te napraviti plan scene (stage plan) – označiti približne pozicije izvođača na sceni vodeći pritom računa da je broj izvođača na sceni ograničen na (iznimno, ove godine) pet osoba te ga dostaviti HRT-u najkasnije do 11. siječnja 2021.

(2) Izvođači čije pjesme je odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4 ovih Pravila dužni su nazočiti svim probama za nastup na DORI 2021., sukladno planu HRT-a.

 

Članak 6.

 

(1)  U izravnom prijenosu natjecanja DORA 2021. sudjeluje ukupno 14 originalnih pjesama.

(2) Najbolja pjesma se bira glasovima gledatelja (televoting) i glasovima žirija.

(3) HRT zadržava pravo određivanja redoslijeda izvođenja skladbi na „DORI 2021.“.

(4) Sastav i način izbora žirija, način glasovanja gledatelja (televoting) i žirija HRT će regulirati posebnim pravilima najkasnije do 20. siječnja 2021.

 

Članak 7.

 

HRT će izvođačima pobjedničke pjesme, o svom trošku (putovanje i smještaj) osigurati nastup na poluzavršnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. u Rotterdamu (Nizozemska) 18. ili 20. svibnja 2021. godine, a u slučaju prolaska na prednatjecanju i na završnicu 22. svibnja 2021.

 

Članak 8.

 

(1) Izvođači koji potpišu ugovor i prihvate nastup na DORI 2021. dužni su se odazvati na sudjelovanje u tiskovnim konferencijama u sklopu natjecanja DORA 2021., u skladu s planom rada HRT-a. HRT i izvođači će maksimalno uskladiti termine, no konačni terminski plan priprema i potvrđuje HRT.

(2) HRT se obvezuje izvođačima, sudionicima natjecanja DORA 2021. snositi troškove putovanja od mjesta prebivališta, odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj do mjesta održavanja DORE 2021. i natrag, kao i troškove boravka prema planu rada HRT-a, u skladu s općim aktima HRT-a, te je dužan svim sudionicima natjecanja osigurati jednak tretman.

(3) Izvođači i autori za HRT osnivaju isključiva prava televizijskog snimanja i emitiranja, što znači da do završetka natjecanja DORA 2021. neće pjesme namijenjene programu HRT-a izvoditi na javnim nastupima ili na video ili audio zapisu na drugim televizijskim ili radijskim postajama u zemlji i inozemstvu, kao i na društvenim mrežama, odnosno na svim linearnim i nelinearnim platformama bez posebnog pisanog dopuštenja HRT-a.

 

Članak 9.

 

(1) Glazbena izvedba pobjedničke pjesme DORA 2021. na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2021. prema eurovizijskim pravilima natjecanja, bit će s glavnim vokalom izvedenima UŽIVO uz VIŠEKANALNU instrumentalnu matricu u stemovima.

(2) Na matrici moraju biti snimljeni prateći vokali, a dopušteni su i semplirani efekti koji podsjećaju na ljudski glas.

 

Članak 10.

 

(1) Autori, odabrani izvođači i nositelji prava proizvođača fonograma za DORU 2021. pisanim će ugovorom osnovati za HRT raspolaganje pravima na pjesmu i njezino izvođenje sukladno EBU-ovim Pravilima 65. natjecanja za pjesmu Eurovizije (Rules of the 65th Eurovision Song Contest) što uključuje pravo na objavljivanje skladbe na diskografskoj kompilaciji koju realizira EBU.

(2) HRT ima pravo izdati domaći CD i/ili digitalno izdanje, samostalno ili u koprodukciji s nekim od domaćih diskografa.

(3) HRT zadržava isključivo pravo izbora izvođača, kao i pravo promjene već izabranog izvođača pojedine pjesme do dana početka natjecanja DORA 2021., a poglavito u slučaju nemogućnosti nastupa ili postizanja bolje kakvoće izvedbe.

(4) U slučaju da izvođač pobjednik natjecanja DORA 2021. nije u mogućnosti nastupiti na natjecanju za PJESMU EUROVIZIJE 2021., HRT ima pravo po svojem izboru promijeniti izvođača.

 

Članak 11.

 

(1) Izvođači pobjedničke skladbe na DORI 2021. obvezuju se nastupiti u poluzavršnici i u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. u Rotterdamu (Nizozemska), a prema pravilima EBU-a.

(2) Ako autori i izvođači pobjedničke pjesme na DORI 2021. snime videospot za pobjedničku pjesmu, HRT može, ako videospot zadovoljava uobičajene tehničke kvalitete i ne sadržava nikakve sponzorske i reklamne poruke, dostaviti videospot, umjesto snimke pobjedničke pjesme DORE 2021., svim TV postajama – članicama EBU-a, prije roka predaje svih materijala za Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021., dana 9. ožujka 2021.

 

Članak 12.

 

(1) Sudionici natjecanja za odabir skladbe DORA 2021. – autori pjesama, skladatelji, natjecatelji, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad odabranim pjesmama/snimkama, dužni su sklopiti ugovor s HRT-om i za HRT osnovati sljedeća prava na pobjedničkoj pjesmi (u daljnjem tekstu: Pjesma):

a)  isključivo i vremenski neograničeno pravo javnog izvođenja Pjesme;

b) isključivo i vremenski neograničeno pravo izravnog prijenosa i snimanja izvedbe Pjesme u sklopu natjecanja DORA 2021. ili zasebno (audio i video) u vlastitoj proizvodnji ili koprodukciji s trećima, svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu natjecanja DORA 2021. ili zasebno), u svim svojim TV i radio programima, putem zemaljske, satelitske ili kabelske televizije, Interneta, mobitela, mobilnih prijamnika i dr., u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD);

c) isključivo i vremenski neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2021. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav;

d) isključivo pravo izdavanja Pjesme u sklopu izdanja DORA 2021. u vlastitoj proizvodnji ili u koprodukciji s drugim nakladnikom na nosačima zvuka i/ili slike (audio kasete, video kasete, CD, digitalna izdanja i dr.), pravo tiskanja teksta Pjesme u grafičkom obliku;

e) isključivo pravo prodaje Pjesme, odnosno programa (emisije) koji sadrži Pjesmu RTV organizacijama ili trećima u zemlji i inozemstvu i pravo razmjene takvih programa s RTV organizacijama u zemlji i inozemstvu;

f) isključivo pravo korištenja inserata izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2021. u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima;

g) pravo prevođenja teksta Pjesme putem tonske obrade ili titlanja na strane jezike;

h) pravo korištenja Pjesme u sponzoriranim programima te svim promidžbenim programima u svezi natjecanja DORA 2021., uključujući i upload na društvene mreže;

i) isključivo i vremenski neograničeno pravo snimanja i neograničenog emitiranja te komercijalnog korištenja posebnog TV spota s Pjesmom ili ukoliko neće doći do realizacije TV spota, neograničeno pravo korištenja televizijske snimke Pjesme kao i dorade te snimke za potrebe korištenja EBU-a u svezi s Natjecanjem za Pjesmu Eurovizije 2021.;

j) isključivo pravo korištenja, reprodukcije, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, biografije i fotografija izrađenim u svezi s promocijom Pjesme u svezi s natjecanjem DORA 2021. na neograničeno vrijeme;

k) pravo korištenja Pjesme za ring tonove, real tonove, polifone melodije, wall paper i MP 3 download na mobilnim telefonima.

 

Članak 13.

 

(1) Autori pjesama, skladatelji, natjecatelji, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad odabranom Pjesmom koja pobjedi na DORI 2021. dužni su se upoznati s Pravilima Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. prihvatiti Pravila i u skladu s istim osnovati za HRT slijedeća prava na Pjesmi:

a) isključivo i vremenski neograničeno pravo javnog izvođenja u sklopu natjecanja Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021.;

b) isključivo i vremenski neograničeno pravo snimanja, emitiranja i izravnog prijenosa  izvedbe Pjesme (i audio i audiovizualne), bilo da je riječ o izvedbi uživo, uključujući  i snimanje na generalnoj probi ili snimanje na neki drugi način  u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. ili zasebno (audio i video), svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. ili zasebno), u TV i radio programima, emitiranje na javnim i zatvorenim prostorima, svim tehničkim sredstvima (putem zemaljske televizije, satelita, kabela, žice, vlakna, telefonske linije, širokopojasne mreže, Interneta, mobilne telefonije ili bilo koja kombinacija od navedenog, uključujući simultano, neskraćeno i neizmjenjeno reemitiranje putem takvih sredstava), u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), za prijam i prikaz na svim vrstama uređaja (kao što su televizori, veliki ekrani, videozidovi, zasloni računala, ručna računala, prijenosni uređaji i mobilni telefoni), bez obzira na način financiranja te usluge;

c) isključivo i vremenski neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme (uključujući i generalnu probu i izravni prijenos) s Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav;

d) isključiva i vremenski neograničena prava javne izvedbe Pjesme (uključujući generalne probe) i javnog prikazivanja u cjelini ili djelomično, u javnim prostorima, s naplatom ili bez naplate;

e) neisključiva i vremenski neograničena prava korištenja Pjesme u najavama (u cjelini ili djelomično), uključujući korištenje na zahtjev, uvrštavanje u drugo audiovizualno djelo, službenu DVD kompilaciju ili digitalna izdanja;

f) vremenski neograničeno pravo izdavanja, distribucije, prodaje i drugog korištenja izvedbe Pjesme (uključujući generalne probe) na nosačima zvuka i/ili slike i zvuka - CD-a i DVD-a ili slično (uključujući karaoke verziju), kao i digitalnog izdanja zajedno s ostalim pjesmama sudionicima na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2021. kao i korištenje izvedbe Pjesme za promociju tih izdanja, te korištenja TV spota iz članka 12. stavka 1. toč i) ovog članka kao i drugih snimljenih video materijala snimljenih za potrebe Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. za potrebe izdavanja DVD-a;

g) neisključiva i vremenski neograničena prava korištenja Izvedbe, odnosno Pjesme s Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima (u cjelini ili insertima), uključujući sve sudionice Natjecanja za pjesmu Eurovizije 2021. i sve članice EBU-a;

h) neisključiva i vremenski neograničena prava korištenja snimke izvedbe Pjesme s nacionalnog natjecanja (u cjelini ili u dijelovima) u programima svih sudionica i članica EBU-a (uključujući i emitiranje na zahtjev);

i) vremenski neograničeno pravo umnožavanja teksta Pjesme te prijevoda na engleski, francuski i bilo koje druge jezike članica EBU-a i stavljanje na raspolaganje javnosti uključujući i objavljivanje na informacijskom letku ili knjižici uz nosač zvuka i/ili slike te korištenje u komentarima, izjavama glasnogovornika i popratnim materijalima u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. za sve članice EBU-a sudionice Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021.;

j) neograničeno pravo korištenja, reproduciranja, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, fotografija (uključujući fotografije iza pozornice) i biografija natjecatelja, umjetnika izvođača i drugih nositelja prava te uporabe materijala o Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2021., a vezano za promidžbu, emitiranje i/ili komercijalno iskorištavanje putem svih sredstava i u svim medijima, bilo da su već poznati ili budu osmišljeni u budućnosti. Navedeno uključuje uporabu snimki natjecatelja u svrhu aplikacija za glasanje, fotografije snimljene tijekom proba i iza pozornice, audiovizualni materijal za kompilaciju na CD-u, DVD-u, službenu stranicu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. i druge medijske proizvode, te upotrebu snimki ili drugih filmova i fotografija, snimljenih tijekom generalnih proba i/ili tiskovnih konferencija, svečanosti na crvenom tepihu ili drugih događanja u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021., za bilo koju od navedenih svrha. 

k) vremenski neograničeno pravo reprodukcije i objave audio i/ili audiovizualne snimke Pjesme za potrebe on-line karaoka igre u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. (stihovi pjesme sa ili bez snimke pratećih instrumenata i vokala za tu pjesmu, od strane bilo koje osobe koja će sudjelovati u internetskom natjecanju) ukoliko se ista bude održavala te da se audiovizualna snimka te Pjesme besplatno stavi na raspolaganje javnosti (npr. streaming i/ili dowload) i emitira u cijelom svijetu neograničen broj puta i svim tehničkim sredstvima;

l) pravo snimanja za vrijeme Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. uključujući sva popratna događanja i snimanje iza pozornice za sve akreditirane novinare i fanove, te TV organizacije sudionice Natjecanja i EBU za dokumentarne filmove, magazine, reportaže i sl., kao i pravo izravnog prijenosa i snimanja Svečanog otvaranja i konferencija za novinare (na kojim su obvezni sudjelovati svi izvođači), sve za neograničeno korištenje u svim medijima uključujući i CD/DVD kompilacije;

m) neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalim pjesmama sudionicama na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2021.;

n) neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnog izdanja Izvedbe pojedinačno (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja;

o) neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audiovizualnih digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalima sudionicama na Natjecanju za Pjesmu Eurovizije 2021. ili zasebno;

p) pravo na obradu podataka koji se odnose na organizaciju Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. uključujući i sve prethodna i naknadna događanja koja su povezana s natjecanjem ( npr. tiskovne konferencije, svečanost na crvenom tepihu, društvene programe ili promidžbene aktivnosti) i sva popratna događanja pod uvjetom da su obaviješteni o vrsti, svrsi i modalitetima obrade podataka.

(2) HRT ima pravo za treće strane dalje osnivati sva prava iskorištavanja Djela iz ovog članka, a poglavito za organiziranje Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. European Broadcast Union-a (EBU).

 

Članak 14.

 

(1) Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su sudjelovati na svim press konferencijama u svezi Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021., poglavito na Svečanosti otvaranja te dati suglasnost da se press konferencije izravno prenose i snimaju i da se snimljeni materijal koristi u svim medijima neograničeno za cijeli svijet uključujući i korištenje na nosačima zvuka i/ili slike.

(2) Ako izvođači svojom krivnjom ne nastupe u poluzavršnici ili u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2021. ili ne ispune preuzete obveze prema HRT-u ili prema organizatoru natjecanja i EBU-u, dužni su HRT-u nadoknaditi svu imovinsku i neimovinsku štetu koja je time nastala.

 

Članak 15.

 

(1) Slanjem prijave na javni natječaj - DORA 2021. autori, izvođači i proizvođači fonograma potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu EUROVIZIJE – „DORA 2021.“.

(2) HRT zadržava pravo ne odabrati niti jednu pjesmu ni izvođača.

(3) Ova Pravila bit će objavljena na WEB stranicama HRT-a i Teletekstu HRT-a.

 

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!