Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije - "Dora 2023."

20.09.2022.

14:06

Autor: HRT

Dora 2023.

Dora 2023.

Foto: HTV / HRT

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine", br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17. i 94/18) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine", br. 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 20. rujna 2022. godine:

                                                               PRAVILA 
             ZA IZBOR HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME ZA PJESMU 
                                         EUROVIZIJE - „DORA 2023."                                                                                                          

Članak 1.

Ovim Pravilima uređuje se postupak natjecanja "DORA 2023." (dalje: DORA 2023.) - izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika za "Eurovision Song Contest 023." (u daljnjem tekstu: Izbor za Pjesmu Eurovizije 2023.).

DORA 2023. održava se u organizaciji Hrvatske radiotelevizije (dalje: HRT) u skladu s EBU-ovim Pravilima Izbora za Pjesmu Eurovizije: „2023 ESC Official Rules"

Izrazi koji se u ovim Pravilima koriste za fizičke osobe u muškom rodu, odnose se na jednak način na osobe muškog i ženskog spola.

Članak 2.

Natjecanje za DORU 2023. izravno će se prenositi na Prvom programu HTV-a i na mrežnim stranicama HRT-a www.hrt.hr, u veljači 2023. godine.

U slučaju promjene programske sheme HRT zadržava pravo izmjene programa i termina emitiranja emisija iz prethodnog stavka.

Pjesme za natjecanje za DORU 2023. odabrat će stručni ocjenjivački sud (u daljnjem tekstu: Stručni ocjenjivački sud) kojeg bira HRT.

Stručni ocjenjivački sud će na temelju javnog natječaja, objavljenog na službenim web stranicama HRT-a koji će biti otvoren od 20. rujna 2022. godine do 20. studenog 2022. godine, odabrati najmanje 14, a najviše 28 pjesama i 4 rezerve.

Kriterij za odabir pjesama je isključivo umjetnička vrijednost s naglaskom na kvalitetu glazbe i stihova te cjelokupnog djela.

Članak 3.

Na javni natječaj mogu biti prijavljene samo pjesme koje nisu javno izvođene niti na bilo koji način javno objavljene, a za koje autori glazbe i teksta raspolažu pravima prema tekstu natječaja.

Na javni natječaj mogu se javiti autori, izvođači, proizvođači fonograma i druge osobe koje dostave dokaze (suglasnosti) da su uređena autorska, izvođačka i fonogramska prava za prijavljenu pjesmu.

Ako skladatelj i tekstopisac nisu ista osoba, skladatelj je dužan pribaviti pisanu izjavu tekstopisca da dopušta korištenje teksta za prijavu prema ovom natječaju, odnosno osigurati da HRT s tekstopiscem sklopi ugovor o korištenju autorskog djela sukladno traženom u natječaju.

Izvođači - sudionici natjecanja DORA 2023. na dan prijave na javni natječaj ne smiju biti mlađi od 16 godina. Maloljetni natjecatelji obvezni su priložiti i pisanu izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2023.

Izvođači moraju biti državljani Republike Hrvatske te su obvezni predočiti dokaz o istome HRT-u u sklopu prijave na javni natječaj.

Skladba može trajati najviše 3 minute uključujući i odjek zadnjeg tona.

Članak 4.

Prijavitelji su dužni prijave dostaviti putem on-line obrasca dostupnog na službenim web stranicama HRT-a.

Prijava mora sadržavati:

ispunjenu prijavnicu s podacima o autorima i izvođaču/izvođačima (ime, prezime, adresa prebivališta ili boravišta i kontakt) koja sadrži potvrdu da prijavitelj razumije i prihvaća odredbe Pravila izbora - „DORA 2023.“ i privolu za obradu osobnih podataka u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46 EZ od 27. travnja 2016. godine (Službeni list Europske unije, L119/1),

- Studijsku FINALNU MASTERIRANU snimku skladbe online prijavom u mp3 formatu, s istim izvođačem koji će je izvesti i na DORI 2023., otpjevanu na hrvatskom ili nekom drugom službenom europskom jeziku, kao i tekst prijavljene skladbe,

-dokaze (suglasnosti) u skladu s člankom 3. stavkom 2. ovih Pravila,

-izjavu autora teksta u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo,

- izjavu zakonskog zastupnika o suglasnosti za sudjelovanje na natjecanju DORA 2023. u skladu s člankom 3. stavkom 4. ovih Pravila ako je primjenjivo (u prijavnici),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu izvođača (preslika domovnice ili osobne iskaznice).

- Formulari potrebni za prijavu na javni natječaj nalaze se na web stranici HRT-a

Članak 5.

Podnositelji prijava čije je pjesme odabrao Stručni ocjenjivački sud u skladu sa člankom 2. stavkom 4. ovih Pravila obvezni su dostaviti HRT-u NEMAKSIMIZIRANU snimku u stemovima po pravilima Izbora DORA 2023., koja su skladu s pravilima Izbora za pjesmu Eurovizije 2023., koja će se koristiti za izvođenje „uživo” na DORI 2023. te napraviti plan scene (stage plan) - označiti približne pozicije izvođača na sceni vodeći pritom računa da je broj izvođača na sceni ograničen na šest osoba te ga dostaviti HRT-u najkasnije do 10. prosinca 2022. godine.

Izvođač čije je pjesme odabrao Stručni ocjenjivački sud moraju imati spremne službene fotografije te biografiju na hrvatskom i engleskom jeziku za korištenje na digitalnim kanalima i to u roku 15 dana od proglašenja rezultata Natječaja.

Natjecanje DORA 2023. nije politički događaj. Svi sudionici natjecanja biti će odgovorni kako bi se zaštitili interesi i integritet DORE 2023. i osigurati da DORA 2023. ni u kojem slučaju ne bude ispolitizirana i/ili instrumentalizirana i/ili na bilo koji drugi način dovedena na loš glas.

(4) Svi sudionici natjecanja DORA 2023. osigurat će:

da se tijekom natjecanja DORA 2023. (uključujući na nastupima, tijekom emisija ili proba i u najavnim videozapisima) neće promovirati, istaknuti ili spominjati izravno ili neizravno niti jedna organizacija, institucija, politički ili drugi razlog, tvrtka, robna marka, proizvod ili usluga;

da se niti jedan član njihovog tima ne ponaša na nezakonit, neetičan, neprikladan ili uvredljiv način u svjetlu svojeg sudjelovanja na DORI 2023.

(5) Na nastupima i unutar bilo kojeg službenog prostora i/ili događaja natjecanja DORA 2023. (tj. na mjestu održavanja, press centar (uključujući virtualni press centar), press konferencije itd.) neće biti dopuštene nikakve poruke koje promiču bilo koju organizaciju, instituciju, politički cilj ili drugu tvrtku, marku, proizvode ili usluge). Kršenje ovog pravila može rezultirati diskvalifikacijom i/ili isključenjem.

(6) Tijekom natjecanja DORA 2023. neće biti dopušteni tekstovi, govori i/ili geste političke, komercijalne ili slične prirode. Nije dopušteno psovanje ili drugi neprihvatljivi jezik ili uvredljivo, nezakonito ili neetično ponašanje.

(7) Prethodno navedeno uključuje zabranu bilo kakvih poruka u bilo kojem trenutku u gore navedene svrhe i/ili bilo kakvog nezakonitog, neetičnog, neprikladnog ili uvredljivog ponašanja ili bilo koje druge vrste poruka ili ponašanja koji bi mogli naštetiti integritetu ili ugledu natjecanja DORA 2023. i /ili dovesti natjecanje DORA 2023. na loš glas u svakom trenutku i to:

- prije održavanja natjecanja DORA 2023. (tj. od roka za prijavu i tijekom svih pripremnih koraka);

- tijekom samog natjecanja DORA 2023. (tj. uključujući, ali ne ograničavajući se na sve službene prostorije natjecanja DORA 2023. ili na događajima (kao što je na mjestu održavanja, u Press centru (uključujući u Virtualnom press centru i tijekom konferencija za tisak), u delegacijskom prostoru, iza pozornice, itd.);

- kao dio nastupa, tijekom bilo kojeg dijela emisija (bilo u eteru ili izvan njega) ili proba (bez obzira na to jesu li emitirane/snimljene;

- u najavnim videozapisima;

- i/ili u bilo kojoj pomoćnoj komunikaciji bilo kao dio sudjelovanja u natjecanju DORA 2023. ili prije i/ili kao dio odabranog umjetničkog izraza natjecatelja.

Kršenje ovog pravila može rezultirati diskvalifikacijom i/ili isključenjem.Članak 6.

U izravnom prijenosu natjecanja DORA 2023. sudjeluju originalne pjesme koje je odabrao Stručni ocjenjivački sud.

Najbolja pjesma se bira glasovima gledatelja (televoting) i glasovima Stručnog ocjenjivačkog suda.

HRT zadržava pravo određivanja redoslijeda izvođenja skladbi na DORI 2023.

Odluku o broju polufinalnih večeri u izravnom prijenosu i/ili finalnoj večeri, sastavu i načinu izbora žirija, sustavu i načinu glasanja gledatelja (televoting) i stručnog žirija, HRT će regulirati posebnim pravilima najkasnije do 10. siječnja 2023. godine.

Članak 7.

Glazbena izvedba pjesama na izboru DORA 2023. sukladna s Pravilima za 67. natjecanje za pjesmu Eurovizije, biti će s glavnim vokalom izvedenima UŽIVO uz VIŠEKANALNU instrumentalnu matricu u stemovima.

Matrica može po želji sadržavati prateće vokale. Međutim, matrica ne smije sadržavati (i) glavni vokal, (ii) vodeći vokal i/ili (iii) bilo koje drugo rješenje koje bi imalo učinak ili imalo za cilj zamjenu ili nedozvoljenu asistenciju glavnom vokalu tijekom nastupa uživo na pozornici. Na matrici su dopušteni i semplirani efekti koji podsjećaju na ljudski glas.

Natjecateljima na pozornici (bez obzira da li glavni vokal ili prateći vokali ili plesači). nije dopuštena sinkronizacija usana (Lipsync) na takav način da se čini kao da pjevaju cijelu ili veći dio pjesme kada zapravo to ne rade.

Izvorni miks prateće pjesme i stemove pjesme isporučuju svi sudionici do roka za isporuku materijala i podliježu odobrenju glazbenog producenta i voditelja projekta. HRT ima pravo ukloniti ili zatražiti uklanjanje bilo kojeg pratećeg vokala koji bi imao za cilj zamjenu ili neopravdanu pomoć glavnom vokalu tijekom nastupa uživo na pozornici.

Za poštivanje pravila opisanog u stavku 4. ovog članka biti će zadužen glazbeni producent projekta DORA 2023.

Rekvizita koju će natjecatelji koristiti mora biti u skladu sa pravilima EBU-a i zadovoljavati uvjete izvedbe scene i tehničke uvjete. Rekvizite mora biti moguće sastaviti na pozornici i rastaviti s nje u periodu od 30 sekundi i s maksimalno 12 osoba na raspolaganju. HRT ima pravo uskratiti korištenje svih rekvizita koji ne ispunjavaju očekivane zahtjeve.

Članak 8.

HRT će izvođačima pobjedničke pjesme, o svom trošku (putovanje i smještaj) osigurati nastup na poluzavršnici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023., a u slučaju prolaska, i na završnici Izbora za Pjesmu Eurovizije u svibnju 2023.

Članak 9.

(1) Izvođači koji potpišu ugovor i prihvate nastup na DORI 2023. dužni su:

nastupiti na svim probama DORE 2023., sukladno planu HRT-a,

odazvati se na sudjelovanje u tiskovnim konferencijama u sklopu natjecanja DORA 2023., u skladu s planom rada HRT-a. HRT i izvođači će maksimalno uskladiti termine, no konačni terminski plan priprema i potvrđuje HRT.

(2) HRT se obvezuje izvođačima, sudionicima natjecanja DORA 2023., snositi troškove putovanja od mjesta prebivališta, odnosno boravišta u Republici Hrvatskoj do mjesta održavanja DORE 2023. i natrag, kao i troškove boravka prema planu rada HRT-a, u skladu s općim aktima HRT-a, te je dužan svim sudionicima natjecanja osigurati jednak tretman.

(3) Izvođači i autori za HRT osnivaju isključiva prava televizijskog snimanja i emitiranja, što znači da do završetka natjecanja DORA 2023. neće pjesme namijenjene programu HRT-a izvoditi na javnim nastupima ili na video ili audio zapisu na drugim televizijskim ili radijskim postajama u zemlji i inozemstvu, kao i na društvenim mrežama, odnosno na svim linearnim i nelinearnim platformama bez posebnog pisanog dopuštenja HRT-a. HRT zadržava pravo objaviti pjesme u cijelosti ili u skraćenom obliku prije održavanja DORE 2023., u svrhu promocije.

(4) Izabrani izvođači na izboru za DORU 2023. moraju HRT-u dostaviti spotove za izabrane pjesme ili lyric video spot najkasnije do 20.12.2022. godine.

(5) Nastup na DORI 2023. bit će prijavljen kao službeni videospot za Izbor za Pjesmu Eurovizije 2023., osim ako izvođač ne dostavi snimljeni spot (koji zadovoljava kriterije odnosno ako videospot zadovoljava uobičajene tehničke kvalitete i ne sadržava nikakve sponzorske i reklamne poruke) prije roka za prijavu materijala EBU-u (početak ožujka 2023.).

(6) Jedna statua Dore dodjeljuje se izvođaču pobjedniku, solistu ili grupi (iznimka su dueti inače samostalnih izvođača gdje svaki dobiva po jednu statuu). Statuu dobivaju i autori glazbe i teksta. Bez obzira koliko je autora, za svaku se kategoriju dodjeljuje jedna statua.

(7) O načinu izvođenja pobjedničke pjesme natjecanja DORA 2023. na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2023. odlučit će isključivo HRT. Način izvođenja podrazumijeva, scenski nastup (koreografija), upotrebu rekvizite i pirotehničkih sredstava, odabira dizajna i dizajnera kostima i jezika na kojem će se izvoditi pobjednička pjesma.

Članak 10.

hRT ima pravo izdati domaći CD/DVD i/ili digitalno izdanje, samostalno ili u koprodukciji s nekim od domaćih diskografa.

HRT zadržava isključivo pravo izbora izvođača, kao i pravo promjene već izabranog izvođača pojedine pjesme do dana početka natjecanja DORA 2023., a naročito u slučaju nemogućnosti nastupa ili postizanja bolje kakvoće izvedbe.

U slučaju da izvođač pobjednik natjecanja DORA 2023. nije u mogućnosti nastupiti na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2023. ili suradnja s njim ugrožava nastup HRT na Izboru za Pjesmu Eurovizije 2023., HRT ima pravo po svojem izboru promijeniti izvođača.

Autori, odabrani izvođači i nositelji prava proizvođača fonograma za DORU 2023. pisanim će ugovorom osnovati za HRT raspolaganje pravima na pjesmu i njezino izvođenje sukladno EBU-ovim Pravilima za 67. natjecanje za pjesmu Eurovizije (2023 ESC Official Rules)

Nakladnici, vlasnici fonograma i mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad pobjedničkom pjesmom DORE 2023. dužni su potpisati ugovor s službenim nakladnikom Izbora za pjesmu Eurovizije za neograničeno pravo reprodukcije i distribucije audio digitalnih izdanja (download za PC ili mobilne uređaje) putem Interneta ili mobilnih uređaja, zajedno s ostalim pjesmama sudionicama i za neograničeno korištenje u svim medijima što uključuje pravo na objavljivanje skladbe na diskografskoj kompilaciji (CD/DVD) koju realizira EBU.

Izvođač pobjednik natjecanja DORA 2023. dužan je nastupiti i na DORI 2024. u show programu HRT-a.

Članak 11.

(1) Sudionici natjecanja izbora originalne pjesme (stihovi i glazba) i hrvatskog predstavnika DORE 2023. - autori pjesama, skladatelji, natjecatelji, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad odabranim pjesmama/snimkama, dužni su sklopiti ugovor s HRT-om i za HRT osnovati sljedeća prava:

isključivo i vremenski neograničeno pravo javnog izvođenja Pjesme;

isključivo i vremenski neograničeno pravo izravnog prijenosa i snimanja izvedbe. Pjesme u sklopu natjecanja DORA 2023. ili zasebno (audio i video) u vlastitoj proizvodnji ili koprodukciji s trećima, svim sada poznatim tehničkim postupcima ili onima koji će se razviti u budućnosti, neograničeno pravo emitiranja snimke Pjesme (u sklopu natjecanja DORA 2023. ili zasebno), u svim svojim TV i radio programima, putem zemaljske, satelitske ili kabelske televizije, Interneta, mobitela, mobilnih prijamnika i dr., u bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD);

isključivo i vremenski neograničeno pravo korištenja snimke izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2023. (audio i video) nelinearnim sustavom - on demand (na zahtjev) bilo kojim sadašnjim ili budućim tehničkim sustavom (zemaljskim putem, putem kabela, satelita, telefonskom linijom, mobitelom, Internetom, mobilnim prijamnicima i dr.) za prijam i emitiranje na bilo kojoj vrsti uređaja (TV prijamnik, veliki ekran, kompjutorski zaslon, mobitel i dr.) na bilo kojem tehničkom standardu (analogni, digitalni, HD), uključujući i interaktivni sustav;

isključivo pravo izdavanja Pjesme u sklopu izdanja DORA 2023. u vlastitoj proizvodnji ili u koprodukciji s drugim nakladnikom na nosačima zvuka i/ili slike (audio kasete, video kasete, CD, digitalna izdanja i dr.), pravo tiskanja teksta Pjesme u grafičkom obliku;

isključivo pravo prodaje Pjesme, odnosno programa (emisije) koji sadrži Pjesmu RTV organizacijama ili trećima u zemlji i inozemstvu i pravo razmjene takvih programa s RTV organizacijama u zemlji i inozemstvu;

isključivo pravo korištenja inserata izvedbe Pjesme s natjecanja DORA 2023. u drugim audiovizualnim djelima te TV i radio programima;

pravo prevođenja teksta Pjesme putem tonske obrade ili titlanja na strane jezike;

pravo korištenja Pjesme u sponzoriranim programima te svim promidžbenim programima u svezi natjecanja DORA 2023., uključujući i upload na društvene mreže;

isključivo i vremenski neograničeno pravo snimanja i neograničenog emitiranja te komercijalnog korištenja posebnog TV spota s Pjesmom ili ukoliko neće doći do realizacije TV spota, neograničeno pravo korištenja televizijske snimke Pjesme kao i dorade te snimke za potrebe korištenja EBU-a u svezi s Natjecanjem za Pjesmu Eurovizije 2023.;

isključivo pravo korištenja, reprodukcije, tiskanja i objavljivanja imena, slike, glasa, biografije i fotografija izrađenim u svezi s promocijom Pjesme u svezi s natjecanjem DORA 2023. na neograničeno vrijeme;

pravo korištenja Pjesme za ring tonove, real tonove, polifone melodije, wall paper i MP3 download na mobilnim telefonima.

isključivo i vremenski neograničeno pravo izravnog i/ili odgođenog linearnog prijenosa i/ili prijenosa na zahtjev i/ili priopćavanje javnosti Izvedbe, u cijelosti ili djelomično, ili na drugi način čineći dostupnim (korištenje na zahtjev besplatno ili uz plaćanje) Izvedbe, putem bilo kojeg od gore navedenih sredstava, uključujući stavljanje na raspolaganje kao dio Emisija i/ili snimku Izvedbe na samostalnoj osnovi putem svih medija i platformi, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koje medijske usluge, društvene mreže, medijske platforme, platforme za online streaming i putem službenih platformi Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023 uključujući pravo učitavanja snimke izvedbe na bilo koju internetsku platformu kako bi se nakon toga distribuirala kao preuzimanja (downloads) i/ili unovčila i potvrđuje se vlasništvo nad izvedbom na takvim platformama);

Članak 12.

(1) Autori pjesama, skladatelji, natjecatelji, umjetnici izvođači, vlasnici mastera (zvučnih) snimki, snimki pratećih instrumenata i vokala i svi drugi mogući nositelji prava nad odabranom Pjesmom koja pobjedi na DORI 2023. dužni su se upoznati s Pravilima za 67. natjecanje za pjesmu Eurovizije. te prihvatiti ta Pravila i u skladu s istim osnovati za HRT minimalno sljedeća prava na Pjesmi:

isključivo i vremenski neograničeno pravo javnog izvođenja Pjesme u sklopu Natjecanja za Pjesmu Eurovizije 2023.;

isključivo i vremenski neograničeno pravo na snimanje i emitiranje izvedbe Pjesme/nastupa (i audio i audiovizualne) bilo da se izvodi uživo na nastupima, uključujući na svakoj probi i generalnoj probi ili na drugi način snimljeno (dalje u tekstu:Izvedba), ovisno o slučaju i prenositi ih i/ili njihovu snimku kao dio emisija i/ili kao dio drugih audiovizualnih djela i/ili na samostalnoj (pojedinačnoj) osnovi, djelomično ili u cijelosti neograničeno broj puta, za simultani prijem od strane javnosti, na privatnim i javnim mjestima bilo kojim tehničkim sredstvima (kao što su zemaljski odašiljači, satelit, radio, kabelska televizija, optička vlakna, telefonske linije, širokopojasni pristup, internet i mobilna telefonija ili bilo koja njihova kombinacija (uključujući istovremeni, neskraćeni i nepromijenjeni ponovni prijenos putem takvih sredstava), u bilo kojem tehničkom standardu (kao što je analogna, digitalna ili visoka razlučivost, 4K, 5K ili bilo koji drugi tehnički standard koji bi se mogao razviti u budućnosti), za prijem i prikazivanje na bilo kojoj vrsti uređaja (kao što su televizori, golemi ekrani, videozidovi, računalni zasloni, ručni, prijenosni uređaji i mobilni telefoni ili bilo koja vrsta uređaja koja bi se mogla razviti u budućnosti), i bez obzira na način financiranja usluge, kao što je besplatno ili uz plaćanje;

isključivo i vremenski neograničeno pravo izravnog i/ili odgođenog linearnog prijenosa i/ili prijenosa na zahtjev i/ili priopćavanje javnosti Izvedbe, u cijelosti ili djelomično, ili na drugi način čineći dostupnim (korištenje na zahtjev besplatno ili uz plaćanje) Izvedbe, putem bilo kojeg od gore navedenih sredstava, uključujući stavljanje na raspolaganje kao dio Emisija i/ili snimku Izvedbe na samostalnoj osnovi putem svih medija i platformi, uključujući ali ne ograničavajući se na bilo koje medijske usluge, društvene mreže, medijske platforme, platforme za online streaming i putem službenih platformi Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023 uključujući pravo učitavanja snimke izvedbe na bilo koju internetsku platformu kako bi se nakon toga distribuirala kao preuzimanja (downloads) i/ili unovčila i potvrđuje se vlasništvo nad izvedbom na takvim platformama);

isključivo i vremenski neograničeno pravo na predstavljanje Izvedbe na svim probama (uključujući generalne probe) i na predstavama na mjestu događaja, kao i na emitiranje predstava i njihovih snimaka (uključujući generalne probe u svrhu glasanja žirija), u cijelosti ili djelomično, kao i videozapise pretpregleda i sve isječke nacionalnog izbora, uživo ili s odgodom na svim javnim mjestima (kao što su kina, kazališta i javne izložbe), bez obzira na to jesu li uz naplatu ulaznice, neograničen broj puta;

neisključivo i vremenski neograničeno pravo na emitiranje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje (korištenje na zahtjev) ili uključivanje u bilo koje audiovizualno djelo videosnimke na kojoj se pojavljuje natjecatelj(i) kako izvode pjesmu odabranu za Izbor za Pjesmu Eurovizije 2023 ("Preview video"), u cijelosti ili djelomično, na televiziji i/ili putem Interneta ili bežične tehnologije (uključujući putem mobilnih telefona ili bilo kojeg prijenosnog prijamnika) i/ili putem službenih platformi Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. Ovi pretpregledni videozapisi također mogu biti uključeni u službenu DVD kompilaciju i/ili ponuđeni kao digitalna izdanja;

vremenski neograničeno pravo objavljivanja audiosnimki Pjesme (puna verzija i karaoke verzija) i audiovizualnih snimaka Emisija (kao i Generalnih proba) uključujući sve pjesme koje sudjeluju izvedene u Emisijama i tijekom Generalne probe kao dijelovi CD-ova i DVD-ova (ili sličnih nosača) kompilacija Izbor za Pjesmu Eurovizije 2023. i drugih digitalnih medijskih proizvoda na odvojenoj ili skupnoj osnovi ("Digitalna izdanja"). CD, DVD kompilacije i druge digitalne medijske proizvode Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023 u cijelom svijetu izdaje EBU ili treća strana koju imenuje samo EBU, kao što je opisano u Pravilima Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023.;

neisključivo i vremenski neograničeno pravo za uključivanje zvučne ili video snimke Izvedbe, kao dio predstava ili kao dio generalnih proba, kao i bilo kojeg segmenta predstava u cjelini (tj. izvedba odabrane pjesme na samostalnoj (pojedinačnoj) osnovi) ili djelomično, u bilo koje druge medijske usluge ili proizvode koje pruža radiotelevizija sudionica Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. i/ili EBU u ime svojih članova (uključujući medijske usluge, platforme društvenih medija i putem službenih platformi Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. ), kao i u bilo koje audiovizualno djelo ili druge medijske usluge koje pružaju treće strane;

neisključivo i vremenski neograničeno pravo na uključivanje isječaka iz emitiranja natjecanja DORA 2023., u cijelosti ili djelomično, u bilo koji program koji će se proizvoditi centralno u ime EBU-a i emitirati i/ili na drugi način napraviti dostupnima (uključujući na zahtjev) putem bilo kojeg tehničkog sredstva (uključujući Internet i ne ograničavajući se na službenu platformu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023.). Ako isječci sa natjecanja DORA 2023. sadrže nastupe slavnih osoba za koje nije moguće odobriti prava u mjeri u kojoj zahtijevaju Pravila Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023., tada se takvi nastupi slavnih osoba neće uključiti;

neisključivo i vremenski neograničeno pravo autora pjesama za izradu kopija stihova, njihovih prijevoda, na engleski, francuski, bilo koji jezik radiotelevizija sudionica ili drugi strani jezik, radi stavljanja na raspolaganje, besplatno, za informativna i promotivna upotreba od strane EBU-a, od strane radiotelevizije domaćina (npr. u programskim knjižicama na mjestu događaja) i od strane radiotelevizija sudionica ili drugih nositelja licencije (u svrhe komentara i eventualno za titlanje ili sinkronizaciju, ali ne ograničavajući se na titlanje za gluhe ili nagluhe osobe) te odobrenje reprodukcije stihova za uvrštavanje u informativni list i/ili knjižicu koja prati bilo koju CD DVD kompilaciju i/ili za objavljivanje na Internetu na službenim platformama Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023 (www.eurovision.tv i druge platforme društvenih medija Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023.) i u aplikaciji Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. uključujući u vezi s prodajom Digital Releases;

pravo na korištenje komentara komentatora i doprinosa glasnogovornika u bilo kojem mediju (uključujući internet) i/ili na bilo kojoj podršci, uključujući kao zasebni zvučni zapis na DVD-u (ili sličnim nosačima);

pravo na korištenje, reprodukciju, ispis i objavljivanje imena, lika, glasa, fotografija i biografija svih natjecatelja i umjetnika i drugih vlasnika prava te na korištenje materijala nacionalnog odabira koje osiguravaju radiotelevizije sudionice kao dio odjeljka 2.2.17 u 2. dijelu gore. Svaki takav materijal koji radiotelevizija sudionica učita na intranet Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. bit će odobren za opisanu upotrebu uključujući i pravo korištenja snimaka natjecatelja u svrhu glasanja u Izboru za Pjesmu Eurovizije 2023. kao što su “videosnimke zahvale” i drugi videozapisi koji će se koristiti u aplikaciji, fotografije snimljene na probama i sve "iza scene" audiovizualnog materijala i pravo korištenja snimke, drugih filmova ili fotografija, snimljenih iza pozornice, tijekom proba (uključujući generalne probe) i/ili tijekom konferencija za tisak, tirkiznog saga/ceremonije otvaranja ili drugog događaja Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. uključujući pravo uključiti pjesmu koja sudjeluje kao glazbenu podlogu u promotivni materijal Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. kao i pravo na uključivanje svih navedenih materijala u CD DVD kompilaciju ili u druge medijske proizvode Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. kao i uključivanje u audiovizualna djela (uključujući emisije) ili najave koje će se koristiti u vezi s promidžbom, emitiranjem i/ili komercijalnim iskorištavanjem emisija i Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. kao takvog (u vezi s budućim i prošlim Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. ) svim sredstvima i u svim medijima, bilo da su sada poznati ili da budu razvijeni u budućnosti, uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo koje medijske usluge, platforme društvenih medija, online platforme za strujanje i putem službenih platformi ESC-a na neograničeno vrijeme;

vremenski neograničeno pravo izvedbe teksta Pjesme, sa ili bez popratne podloge i/ili na korištenje snimke Pjesme bilo kojoj osobi koja s Pjesmom sudjeluje u on-line natjecanju ili drugoj mrežnoj aktivnosti koju organizira/inicira ili ovlasti EBU i/ili putem Službene Platforme Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023 te da se audiovizualna snimka te izvedbe stavi besplatno na raspolaganje javnosti (npr. kao streaming i/ili preuzimanje) bilo kao dio online natjecanja ili inicijativa na bilo kojoj platformi ili mediju (uključujući Facebook, TikTok, Instagram, itd.) i da bude emitirana i dostupna diljem svijeta neograničeni broj puta, bez ograničenja u vremenu i putem bilo kojeg tehničkog sredstva (televizija, internet, širokopojasna i mobilna telekomunikacijska tehnologija) kako EBU smatra prikladnim (uključujući za uključivanje u audiovizualna djela);

vremenski neograničeno pravo snimanja na konferencijama za tisak i tirkiznom sagu/ceremoniji otvaranja, službenim konferencijama za tisak koje će se održati nakon dvaju polufinala i finala. kao i pravo ponovnog prijenosa uživo i/ili odgođenog prijenosa konferencija za tisak i tirkiznog saga/ceremonije otvaranja te korištenje svih njihovih snimaka, na bilo kojem mediju (uključujući prijenos i strujanje putem bilo kojeg medija i stavljanje na raspolaganje na Internetu, npr. virtualni press centar, bilo koje medijske usluge, platforme društvenih medija, platforme za online streaming i putem službenih platformi Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. kao i za uključivanje takvog materijala u CD DVD kompilaciju);

vremenski neograničeno pravo snimanja događaja (uključujući iza pozornice, bubble delegacije i tijekom društvenih aktivnosti, na sagu/ceremoniji otvaranja, konferencijama za novinare i općenito svim aktivnostima izvještavanja povezane s Izborom za Pjesmu Eurovizije 2023. gdje se snima) od strane akreditiranih međunarodnih i nacionalnih sponzora, partnera u svrhu komuniciranja o njihovom sponzorstvu/partnerstvu s Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. na bilo koji način i u bilo kojem mediju (uključujući u njihovim PR materijalima i u objavama koje će rabiti na svojim računima na društvenim mrežama), medija, tiska i fanova u svrhu proizvodnje časopisa, dokumentaraca, novinskih izvješća i sličnog koji će biti proizvedeni u skladu s Pravilima pristupa izvješćima, radiotelevizija sudionica, radiotelevizije domaćina Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. i/ili EBU-a u svrhu korištenja i autorizacije korištenja svih takvih snimljenih materijala putem bilo kojeg medija i na bilo kojoj platformi, uključujući Internet, službene platforme Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023., vlastite medijske usluge i platforme društvenih medija bez vremenskog ograničenja i u svrhu proizvodnje časopisa, dokumentaraca, novinskih izvješća, drugih audiovizualnih djela i slično (uključujući uključivanje takvog materijala na CD DVD Kompilacija, sadržaj za službene platforme Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. ili drugo audiovizualno djelo prema odluci EBU-a, radiotelevizija sudionica i/ili radiotelevizije domaćina) za korištenje u svim medijima i platformama koje su ovdje opisane širom svijeta. Navedeno uključuje pravo korištenja imena, izgleda, glasa, fotografija i biografije svakog od natjecatelja u navedene svrhe;

pravo na obradu podataka koji se odnose na organizaciju Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. uključujući i sve prethodna i naknadna događanja koja su povezana s natjecanjem (npr. uključujući bilo koji prethodni ili naknadni događaj koji je u vezi s Natjecanjem, npr. sve tiskovne konferencije, ceremonija crvenog tepiha, društveni programi ili reklamne aktivnosti ) i sva popratna događanja pod uvjetom da su obaviješteni o vrsti, svrsi i modalitetima obrade podataka.

(2) HRT ima pravo za treće strane dalje osnivati sva prava iskorištavanja Djela iz ovog članka, a poglavito za organiziranje Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. European Broadcast Union-a (EBU).

Članak 13.

Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su u sklopu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. sudjelovati na konferencijama za tisak i tirkiznom sagu/ceremoniji otvaranja i službenim konferencijama za tisak koje će se održati nakon dvaju polufinala i finala.

Ako izvođači svojom krivnjom ne nastupe u poluzavršnici ili u slučaju daljnjeg plasmana u završnici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. ili ne ispune preuzete obveze prema HRT-u ili prema organizatoru natjecanja i EBU-u, dužni su HRT-u nadoknaditi svu imovinsku i neimovinsku štetu koja je time nastala.

Izvođač/izvođači odabrane Pjesme obvezni su ako pobijede u trenutnom izdanju, sudjelovati u sljedećem izdanju kako bi izveli pobjedničku pjesmu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. na velikom finalu Izbora za Pjesmu Eurovizije 2024. godine (i sudjelovati u svim povezanim probama, uključujući generalnu probu; predati trofej sljedećem pobjedniku i (uključujući sve relevantne nositelje prava) suglasni dati ista prava i ovlaštenja u vezi s njihovim doprinosima Izboru za Pjesmu Eurovizije 2023. sljedeće godine. Pobjednici Izbora za Pjesmu Eurovizije 2023. sudjelovati u sljedećem izdanju osim ako ih EBU ne obavijesti drugačije.

Članak 14.

Slanjem prijave na javni natječaj - DORA 2023. autori, izvođači i proizvođači fonograma potvrđuju da su u cijelosti razumjeli i prihvatili Pravila za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za Pjesmu Eurovizije - "DORA 2023."

HRT zadržava pravo ne odabrati niti jednu pjesmu ni izvođača.

Ova Pravila bit će objavljena na WEB stranicama HRT-a i Teletekstu HRT-a.

HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT
Robert Šveb

Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram, TikTok i YouTube!