Pravila glasovanja za Doru 2021.

03.02.2021.

16:04

Autor: HRT

default error photo

Ovim Pravilima uređuje se postupak glasovanja za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – Dora 2021.

Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji („Narodne novine“, br.137/10., 76/12., 78/16., 46/17., 73/17., 94/18.) te članka 15. stavka 1. Statuta Hrvatske radiotelevizije („Narodne novine“, br. 14/13.), Glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije donio je dana 20. siječnja 2021. godine

PRAVILA HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE O GLASOVANJU ZA IZBOR

HRVATSKOG PREDSTAVNIKA I PJESME ZA PJESMU EUROVIZIJE – DORA 2021.

OPĆE ODREDBE


Članak 1.


Ovim Pravilima Hrvatske radiotelevizije o glasovanju za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2021. (dalje u tekstu: Pravila) uređuje se postupak glasovanja za izbor hrvatskog predstavnika i pjesme za pjesmu Eurovizije – DORA 2021.


Natjecanje za DORU 2021. sastoji se od jedne večeri koja će se održati u Opatiji 13. veljače 2021. godine na kojoj će se natjecati 14 pjesama, a pobjednička pjesma će predstavljati Republiku Hrvatsku na Izboru za pjesmu Eurovizije 2021.


Članak 2.


Glasovanje za najbolju pjesmu koja će Republiku Hrvatsku predstavljati na Izboru za pjesmu Eurovizije 2021. provodi se:

    a) glasovanjem ocjenjivačkih sudova (žirija)

    b) glasovanjem gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting)


U slučaju izjednačenog rezultata glasovanja ocjenjivačkih sudova i gledatelja putem telefonskih poziva i slanjem SMS poruka (televoting), pobjednička pjesma bit će ona koja je dobila više glasova gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting).


U slučaju odustajanja od nastupa jednog ili dva izvođača do 1. veljače, njihovo mjesto zauzima prva druga, treća odnosno četvrta rezerva. U slučaju da odustanu pet ili više izvođača, ili da odustanu izvođači nakon 1. veljače, njihov redni broj, redni broj pjesme, odnosno telefonska linija postaju neaktivni, pa s tim u skladu ne ulaze među pjesme koje se boduju.


Članak 3.

OCJENJIVAČKI SUDOVI (ŽIRIJI)


Ocjenjivački sudovi (žiriji) nalaze se u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar i Zagrebu.


HRT centri u kojima će se nalaziti ocjenjivački sudovi su: Čakovec i Varaždin, Rijeka, Pula, Osijek, Zadar, Knin i Šibenik, Split i Dubrovnik.


Članak 4.


Svaki ocjenjivački sud sastoji se od 3 (tri) člana: jednog radnika HRT-a (glazbeni urednik HR-a ili novinar koji se bave glazbom), jednog člana HDS-a i jednog člana HGU-a.


Svaki član ocjenjivačkog suda rangira pjesme od 1. do 14. mjesta (s tim da na 1. mjesto stavlja, prema svom sudu, najbolju pjesmu, a na 14. najlošiju) te svoje rezultate, nakon održane generalne probe koju je odgledao u cijelosti, ovjerava vlastoručnim potpisom.


Rezultati pojedinačnog ocjenjivačkog suda unose se u elektronički sustav za obradu glasova.


Osoba zadužena za tehničku realizaciju i urednik glasovanja, zajedno s javnim bilježnikom, pratiti će u Opatiji unos svih podataka i ispravnost glasovanja.


Nakon što se rezultati pojedinih članova ocjenjivačkih sudova zbroje, rangiraju se i 10 (deset) najbolje rangiranih pjesama dobiva ukupne bodove ocjenjivačkih sudova.


Bodovi ocjenjivačkih sudova mogu biti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 s time da 12 (dvanaest) bodova dobiva najviše rangirana pjesma, a 1 (jedan) bod deseta rangirana pjesma.


Ukupan broj bodova pojedinog ocjenjivačkog suda iznosi 58 bodova. Ukupan broj bodova svih deset ocjenjivačkih sudova iznosi 580 bodova.

     - 12 bodova dobiva prvoplasirana pjesma

     - 10 bodova dobiva drugoplasirana pjesma

     - 8 bodova dobiva trećeplasirana pjesma

     - 7 bodova dobiva četvrtoplasirana pjesma

     - 6 bodova petoplasirana pjesma

     - 5 bodova šestoplasirana pjesma

     - 4 boda sedmoplasirana pjesma

     - 3 boda osmoplasirana pjesma

     - 2 boda devetoplasirana pjesma

     - 1 bod desetoplasirana pjesma


U slučaju da dvije ili više pjesama budu jednako rangirane od pojedinog ocjenjivačkog suda u HRT centrima, Dopisništvu Vukovar ili Zagrebu, redoslijed će se utvrditi ručnim glasovanjem na način da članovi ocjenjivačkih sudova podizanjem ruke odlučuju o tome koja pjesma dobiva veći broj bodova.


U cilju provedbe ispravnosti glasovanja, u svakom HRT centru, Dopisništvu Vukovar i u Zagrebu postoji jedna osoba zadužena za provedbu regularnosti glasovanja, koja će nakon održane generalne probe koju je ocjenjivački sud odgledao u cijelosti, ovjeriti podatke glasanja vlastoručnim potpisom te ih poslati uredniku/ci glasovanja. Konačne rezultate glasovanja žirija urednik/ca glasovanja dostavlja (sat vremena prije uključenja uživo) TV centru, HRT-u Zagreb i Dopisništvu Vukovar elektroničkim putem te se oni čitaju uživo u emisiji DORA 2021.


Članovi ocjenjivačkih sudova dužni su pratiti generalnu probu, savjesno glasovati i čekati da glasovanje u cijelosti završi.


Ocjenjivački sudovi raspuštaju se tek kada se provjere njihovi glasovi i dodijele bodovi.


Ocjenjivački sudovi glasuju u petak 12. veljače 2021. godine, za vrijeme generalne probe. Uredništvo DORA-e 2021. jamči da će pjesme na generalnoj probi u scenskom smislu (kostimi, scenski efekti i sl.) biti izvedene na isti način kao i u finalnoj večeri, a svi će HRT centri, Dopisništvo Vukovar i Zagreb imati jednake uvjete praćenja generalne probe.


Članak 5.


TELEVOTING (GLASOVANJE GLEDATELJA PUTEM TELEFONSKIH POZIVA I SLANJEM SMS PORUKA)


Gledatelji za pojedinu pjesmu mogu glasovati putem telefonskih poziva (iz fiksne i mobilne mreže) ili slanjem SMS poruke (televoting). Maksimalan broj glasova s jednog pretplatničkog broja je 10.


a) Glasovanje putem telefonskih poziva

- gledatelji zovu jedan od telefonskih brojeva iz numeracije 065 800 5xx (za 1. pjesmu na broj tel: 065 800 501, za 2. pjesmu na broj tel.: 065 800 502 itd. do 14. pjesme na broj tel: 065 800 514), koji su tijekom emisije prikazani na ekranu;


     - po dobivanju telefonske veze gledatelju se priopćava da je njegov glas zabilježen;

     - cijena poziva iz fiksne mreže iznosi 1,50 kn (PDV je uključen u cijenu);

     - cijena poziva iz mobilne mreže iznosi 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


b) Glasovanje slanjem SMS poruka

- gledatelji šalju SMS poruku sadržaja „Doraxx“ (gdje xx predstavlja pripadajući broj pjesme npr. Dora01, Dora02, ..., Dora14) na SMS broj 60060; koji se tijekom emisije prikazuje na ekranu;

- cijena SMS poruke je 2,40 kn (PDV je uključen u cijenu).


Voditelji natjecanja pozivaju gledatelje i slušatelje HRT programa da glasuju za pjesmu prema svom izboru. Glasovanje započinje u trenutku kada to objave voditelji natjecanja i traje 10 minuta. Za to vrijeme HRT će emitirati tzv. recap (kratki prikaz svih pjesama s naznačenim brojevima za glasovanje).


Ukupan broj bodova gledatelja jednak je ukupnom broju bodova svih ocjenjivačkih sudova te iznosi 580 bodova.


Pojedina pjesma dobiva bodove gledatelja na temelju postotka od ukupnog broja bodova za televoting (580 bodova) proporcionalno postotku od ukupnog broja zaprimljenih glasova (putem telefona i SMS poruka).


Članak 6.


Nakon završetka telefonskog glasovanja, prvo se javljaju uživo predstavnici žirija iz HRT centara, Dopisništva Vukovar i Zagreba, a nakon toga voditeljima natjecanja urednik glasovanja uručuje papir s rezultatima glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).


Konačni redoslijed od 1. – 14. mjesta utvrđuje se zbrajanjem bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga).


Ukupan zbroj bodova ocjenjivačkih sudova (žirija) i glasovanja gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televotinga) vidljiv je u tablici na ekranu, na kojoj se prati i cijeli tijek glasovanja.


U slučaju istog zbroja ukupnih bodova (ocjenjivački sudovi + glasovanje gledatelja putem telefonskih poziva i SMS poruka (televoting) kod dvije ili više pjesama, bolji plasman ostvaruje pjesma koja ima više bodova gledatelja prikupljenih putem telefonskih poziva i SMS glasovanjem (televotingom).


Članak 7.


Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja i biti će objavljena na web stranicama HRT-a i teletekstu HRT-a.


HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA
Glavni ravnatelj HRT-a
Kazimir Bačić


Vijesti HRT-a pratite na svojim pametnim telefonima i tabletima putem aplikacija za iOS i Android. Pratite nas i na društvenim mrežama Facebook, Twitter, Instagram i YouTube!